Civilsamhället tar plats i Almedalen

Civilsamhällesarenan är en ny plattform som ökar och fördjupar samarbetet mellan civilsamhället, myndigheter och beslutsfattare. Syftet är att diskutera gemensamma nyckelfrågor och utmaningar som samhället står inför. Arenan lanseras under Almedalsveckan 4–5 juli.

Bakom initiativet Civilsamhällesarenan står Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, Fremia och flera av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer. Syftet är att sätta civilsamhällets engagemang och de stora samhällsfrågorna i fokus under årets Almedalsvecka.

– Genom det här samarbetet skapar vi utrymme för civilsamhället att tillsammans med politiker och andra aktörer diskutera avgörande frågor och vrida och vända på lösningarna. Almedalen är en demokratiarena där civilsamhället måste ha en stark röst, och därför känns det här samarbetet extra viktigt. Våra organisationer bidrar till demokrati, välfärd och innovation och nu vill vi tillsammans göra plats för frågor som rör våra förutsättningar att verka och utvecklas, säger Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor på Fremia.

– Vi hoppas att detta blir starten på många fördjupade samarbeten. Efter pandemin försvann många tidigare relationer och infrastrukturer. Vi behöver bygga upp samarbetet igen och kanske på nya sätt. Civilsamhällesarenan skapades snabbt som ett svar på behovet av en stark civilsamhällesnärvaro i Almedalen, säger Patrik Schröder.

Civilsamhällesarenan innehåller 16 programpunkter med seminarier, debatter och samtal. Ämnen som står i fokus är bland annat civilsamhällets roll i välfärden, hur hot och hat ska hanteras, utformningen av civilsamhällespolitiken, ungas villkor i Sverige och civilsamhället i krig och kristider.

– Civilsamhället är en av grundpelarna i vår demokrati och vi har länge talat om hur viktigt det är att öka samarbetet mellan civilsamhällets aktörer och offentlig sektor. Vi skapar en arena som stärker det demokratiska arbetet i tider då demokratin ifrågasätts. Vi vet att människor som är engagerade i organisationer allt oftare utsätts för hot och hat. Det är i sig ett hot mot hela samhället och något vi måste motverka, säger Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör.

– I orostider med krig och kriser spelar civilsamhället en allt viktigare roll och det är därför viktigare än någonsin att samarbetet med offentlig sektor fungerar. Nu ökar vi samverkan för att hitta lösningar i en värld av stora omvälvningar. Vi ser ett växande behov av en gemensam plats att diskutera aktuella frågor som vi alla står inför idag, säger Lena Nyberg.

Civilsamhällesarenan är ett samarbete mellan MUCF, Civos, Famna, Fremia, Forum, Giva Sverige, LSU-Sveriges Ungdomsorganisationer, Sensus studieförbund, Studieförbunden, Svenska Röda Korset och Volontärbyrån. Den är tänkt att bli en årligen återkommande plattform för samverkan. Förhoppningen är att initiativet ska leda till ett starkare civilsamhälle med fler samarbeten och sektorsövergripande initiativ mellan organisationer, myndigheter och beslutsfattare – och därmed till ett starkare och bättre samhälle.

Civilsamhällesarenan i Almedalen, 4–5 juli, Hörsalen, Donnerska huset, Donners plats 1, Visby.

Läs hela programmet här: https://www.mucf.se/civilsamhallesarenan

För mer information eller kommentarer, kontakta:
Patrik Schröder, samordnare civilsamhälle, Fremia, 072-076 27 22, patrik.schroder@fremia.se

Visa på Mynewsdesk