Arbetsmiljönämnd för personlig assistans bildad

Att arbete inom personlig assistans ofta sker i ett nära samspel med brukaren, brukarens familj och i brukarens hem gör att arbetsmiljöförhållandena bjuder på alldeles speciella utmaningar. Det är många faktorer som ska samverka för att göra tillvaron för personer med behov av personlig assistans så naturlig som möjligt. 

– Några av de speciella förhållandena inom personlig assistans handlar om användande av hjälpmedel eller inte, samt om när personkemin inte stämmer. Men oftast hittar man en gemensam lösning, säger Lars Fischer på Kommunal.

 Helt överensI ett gränsöverskridande samarbete mellan fack och arbetsgivare har nu den första arbetsmiljönämnden inom personlig assistans bildats. Trots den stundande avtalsrörelsen är båda parter helt överens om att ett samarbete på detta område är helt nödvändigt.

– Vi har inga motstridiga intressen i den här frågan. Målet är att såväl brukare som anställda ska ha det bra; brukaren ska vara i fokus, men det får inte stå i motsats till en bra arbetsmiljö för alla, säger Kerstin Wrisemo på Arbetsgivarföreningen KFO.

Syftet med nämndens verksamhet

Ampa är ett forum för samråd, erfarenhetsutbyte och information kring arbetsmiljöfrågor. Ampa har att inom det gemensamma avtalsområdet

  • Följa och främja arbetsmiljöutvecklingen i verksamheterna
  • Initiera forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Producera utbildnings- och informationsmaterial samt andra hjälpmedel för det lokala arbetsmiljöarbetet
  • Bedriva opinionsbildning i syfte att främja samverkan i verksamheternas arbetsmiljöarbete
  • Informera om forsknings- och utvecklingsresultat, olika hjälpmedel, goda exempel samt viktigare förändringar av regler med mera på arbetsmiljöområdet

FAKTA:

Arbetsmiljönämnden för personlig assistans (Ampa)är den centrala partsgemensamma arbetsmiljöorganisationen för verksamheter inom personlig assistans som är anslutna till Arbetsgivarföreningen KFO (KFO). I Ampa ingår representanter för Arbetsgivarföreningen KFO och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal).

 

För mer information kontakta:

Serkan Köse, presskontakt Kommunal: 070- 320 04 56

Kicki Blom, presskontakt Arbetsgivarföreningen KFO: 070-578 80 02

Visa på Mynewsdesk
Uppdaterad
den 2 juni, 2022