Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen är positiva till dialog med regeringen

- Vi välkomnar regeringens initiativ till dialog med arbetsmarknadens parter säger Arbetsgivarföreningen KFOs vd Arne Mårtensson och Arbetsgivaralliansens förbundsdirektör Kenth Nauclér med anledning av finansminister Anders Borgs uttalande.

Det är för oss som arbetsgivarrepresentanter viktigt att vi direkt kan göra omställningar med anledning av rådande konjunktur samt att vi, när konjunkturen vänder, snabbt har tillgång till lämplig arbetskraft. Det är även för oss viktigt att samhället skapar möjligheter för unga, långtidsarbetslösa och invandrare att snabbt komma ut i arbetslivet.

Därför välkomnar vi en gemensam dialog mellan arbetsmarknadens parter.

Arbetsgivarföreningen KFO har cirka 3 700 medlemsföretag som sysselsätter omkring 90 000 anställda. KFO är en fristående arbetsgivarorganisation vars medlemmars verksamheter bygger på en kooperativ eller idéburen grund.
www.kfo.se

Arbetsgivaralliansen har cirka 3000 medlemsorganisationer som sysselsätter omkring 26 000 anställda. Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation inom det civila samhället.
www.arbetsgivaralliansen.se

 

För ytterligare information:

Arbetsgivarföreningen KFO, Arne Mårtensson, verkställande direktör
08-702 5412, 070-578 80 05

Arbetsgivaralliansen, Kenth Nauclér, förbundsdirektör
070-543 10 99

Visa på Mynewsdesk