Anställda i vården ska kunna rapportera fel och brister hos sin arbetsgivare

Vi bjuder in de fackliga organisationerna till diskussioner för att stärka de anställdas förutsättningar att rapportera brister inom privat vård och omsorg. Vi vill samverka med våra motparter i frågor som att:

  • förbättra kunskapen om den lagstiftade anmälningsskyldigheten hos medarbetare och arbetsgivare (Lex Sara och Lex Maria)
  • ta reda på hur företagen kan anpassa sin organisation för att främja anställdas möjlighet att anmäla missförhållanden
  • samarbeta för att skapa en kultur i företagen som främjar denna möjlighet.

De fackliga organisationerna har i årets avtalsrörelse framfört krav på kollektivavtal om meddelarskydd för anställda inom idéburen och privat driven vård och omsorg likvärdigt med det meddelarskydd som gäller för offentliganställda.

Vi arbetsgivare som är verksamma inom branschen anser att detta inte bör regleras i kollektivavtal. Däremot är vi alla överens om att det är synnerligen viktigt att värna om etik och hög kvalitet i vården.

När det gäller system för att säkerställa att brister upptäcks och åtgärdas finns redan idag en stark lagreglering (Lex Sarah och Lex Maria) som innebär att anställda ska anmäla missförhållanden. Vi vill gemensamt med de fackliga organisationerna hitta de bästa formerna att använda lagarna som redan finns.

Läs inbjudan till de fackliga organisationerna i sin helhet under "Bifogade filer" nedan.

För ytterligare upplysningar kontakta

Anita Fink Knudsen, chefsförhandlare Arbetsgivarföreningen KFO
Tel. 070-578 80 14, anita.fink.knudsen@kfo.se

Maria Sundling Grundtman, förhandlingschef Vårdföretagarna
Tel. 070-522 69 04, maria.grundtman@almega.se

Lars Askelöf, förhandlingschef KFS
Tel. 0704-19 30 92, lars.askelof@kfs.net

Hans-Göran Elo, förhandlingschef Arbetsgivaralliansen
Tel. 0733-66 20 39, hansgoran.elo@arbetsgivaralliansen.se

Visa på Mynewsdesk
Uppdaterad
den 2 juni, 2022