Almedalen: Knäck gängen med förebyggande insatser

Gängkriminaliteten och skjutningarna fortsätter. Och de repressiva åtgärderna fortsätter att skärpas. Men allt fler ser också behovet av förebyggande åtgärder. Välkomna till ett av Almedalens viktigaste seminarier, med bland andra ärkebiskop Martin Modéus. Seminariet hålls fredag 30 juni, klockan 08.00 och är en del av Civilsamhällesarenan.

Nästan varje dag läser vi i tidningarna om en ny skjutning eller annat våldsdåd kopplat till gängkriminalitet. De kriminella gängen måste knäckas och nyrekryteringen stoppas. För det krävs mer förebyggande insatser – inte bara hårdare straff.

– Det handlar på ett ideologiskt plan om människosyn och människovärde. Men mer konkret blir det även en fråga om vad som fungerar och vad som behövs för att skapa ett tryggt samhälle, för alla. Under seminariet samtalar vi om människosyn, politikutveckling och idéer för ett starkare förebyggande arbete, säger Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor på Fremia.

Några av de medverkande i seminariet är Fredrik Ahlstedt, riksdagsledamot (M), Teresa Carvalho, riksdagsledamot (S) och ärkebiskop Martin Modéus. Seminariet är en del av Civilsamhällesarenan som innehåller 16 programpunkter med seminarier, debatter och samtal. I år hålls arenan torsdag 29 juni–fredag 30 juni och det är civilsamhällets engagemang och de stora samhällsfrågorna som står i fokus.

– Almedalen är en demokratiarena där civilsamhället måste ha en stark röst. Våra organisationer bidrar till demokrati, välfärd och innovation och nu vill vi tillsammans göra plats för frågor som rör våra förutsättningar att verka och utvecklas. På Civilsamhällesarenan skapar vi utrymme för civilsamhället att, tillsammans med politiker och andra aktörer, diskutera avgörande frågor och vrida och vända på lösningarna. Det är oerhört viktigt, inte minst när det kommer till gängkriminalitet där det är helt livsavgörande att hitta nya vägar för att komma till rätta med problemet, säger Patrik Schröder.

Andra ämnen som står i fokus under Civilsamhällesarenan är civilsamhällets roll i välfärden, hur hot och hat mot civilsamhället kan motverkas, ungas villkor i Sverige och civilsamhället i krig och kristider. Några övriga medverkande är civilsamhällesminister Jakob Forssmed, Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty, Amanda Lind, riksdagsledamot, Kristina Ljungros, generalsekreterare Friluftsfrämjandet, Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner och Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Svenska Röda korset.

Civilsamhällesarenan i Almedalen, 29–30 juni, Hörsalen, Donnerska huset, Donners plats 1, Visby.

Mer om seminariet ”Kriminella gäng ska knäckas, nyrekryteringen stoppas, det krävs mer förebyggande insatser”: https://almedalsveckan.info/program/68125

Hela Civilsamhällesarenans program och livesändningar: https://www.mucf.se/civilsamhallesarenan

För mer information eller kommentarer, kontakta:
Patrik Schröder, samordnare civilsamhälle, Fremia, 072-076 27 22, patrik.schroder@fremia.se

Visa på Mynewsdesk

Relaterade Länkar