Sommartid, arbetstid och ersättning

För de flesta påverkas inte arbetstiden alls av övergången till sommartid. Men för vissa blir arbetspassen kortare. Har du anställda som jobbar under natten när klockan ställs om kan du få frågor om vad som gäller för dem.

På natten mellan den sista lördagen och söndagen i mars ställer vi om klockan från normaltid (vintertid) till sommartid. Klockan vrids fram en timme och söndagens dygn innehåller bara 23 timmar. Men det är inte säkert att anställda ska jobba en timme mindre även om natten kortas. Olika regler kan gälla i olika kollektivavtal, så se efter vad som står i de avtal som de anställda omfattas av.  

För anställda med månadslön gör tidsomställningen ingen skillnad i lönen. Har du anställda som får betalt per arbetad timme kan det vara aktuellt att göra ett avdrag, förutsatt att de jobbar en timme mindre.

När det gäller kompensation för den kortade arbetstiden brukar det sägas att det jämnar ut sig när klockan ställs tillbaka till normaltid på hösten och den anställde tillbringar en timme extra på jobbet. Men som arbetsgivare har du möjlighet att beordra övertid, om det finns ett behov av det i verksamheten.