Har ni ett aktivt IOP? Då vill Famna ha kontakt med er. De arbetar nämligen på en sammanställning av alla pågående idéburna offentliga partnerskap, IOP, runt om i landet.

Precis som två gånger tidigare, genomförs nu en kartläggning av samtliga pågående idéburna offentliga partnerskap i Sverige. För att bilden ska bli så komplett som möjligt är det viktigt att så många som möjligt rapporterar in sina pågående IOP:er. Vi ber nu därför alla som har ett aktivt IOP att fylla i Famnas enkät.

Till enkäten