Mångfald och representation viktigt tema vid Famnas årsmöte

Hur ökar vi mångfalden och representationen i våra organisationer? Det diskuterade Famna på ett inspirationsseminarium i samband med sitt årsmöte i går.

Med utgångspunkt i sin nya handbok Blicka Inåt höll Famna ett seminarium för att uppmuntra till förändring när det gäller mångfald och representation i ledningsgrupper och styrelser i idéburen sektor och civilsamhället.

Anisa Gunica från Famna betonade valberedningarnas centrala roll i det arbetet och att det är viktigt med en medveten rekrytering. Fremias rådgivare Majid Saliba bidrog med sin arbetsrättsliga kunskap och redde ut vad som gäller för arbetsgivare i fråga om diskriminering och positiv särbehandling.

Relevant rekrytering för alla

Bland andra bidrog också Devrim Mavi, ordförande i Kvinna till Kvinna och Hana Suzuki, strateg hos RFSU inom området antirasism, med erfarenheter kring hur de arbetar medvetet i sina organisationer. Hana Suzuki pekade på sin erfarenhet av att bryta ner de stora frågorna om mångfald och representation till mer konkreta, handfasta utmaningar som det går att ta tag i: Hur blir vi relevanta för alla i vår rekrytering? Hur gör vi vår arbetsplats mer jämlik? Och hur kommunicerar vi med våra medlemmar?

Efter seminariet följde sedvanligt årsmöte där Emma Henriksson hälsades varmt välkommen i sin nya roll som generalsekreterare hos Famna. Ett lika varmt tack riktade Famnas ordförande Stefan Nilsson till Klara Rapp, som hållit i rodret som tillförordnad generalsekreterare under en stor del av det gångna året.

Nu fortsätter arbetet för att stärka den idéburna välfärden i Sverige.