Hej, medlem – hur mår du?

Delta i Fremias medlemsenkät om ekonomiska förutsättningar

En av Fremias uppgifter är att verka för långsiktigt hållbara förutsättningar för våra medlemmar. Många av er verkar helt eller delvis med offentlig finansiering eller på det offentligas uppdrag. För att vara effektiva i påverkansarbetet gentemot politiker och myndigheter behöver vi veta mer om läget i din verksamhet.

OBS: Den här upplagan av Fremia-barometern stängde onsdag 24 april. Men vi kommer att kontinuerligt vilja ta tempen på hur våra medlemmars ekonomiska förutsättningar. Fler tillfällen kommer!

För oss på Fremia är det viktigt att utgå från våra medlemmars verklighet. Vi jobbar med medlemsundersökningar och paneler för att säkerställa att vi jobbar åt rätt håll. Insikterna hjälper oss att öka medlemsnyttan för er.

Nu vill vi veta hur du upplever er ekonomiska situation i verksamheten. Innebär det ekonomiska läget att ni behöver säga upp personal? Har ersättningen räknats upp den senaste tiden? Hur löser ni det annars när kostnaderna ökar? Bidra med din bild av läget, på så sätt får vi mer kunskap och stärker vårt påverkansarbete. Enkäten tar endast några minuter att fylla i.

Du som ingår i målgruppen för denna enkät verkar inom civilsamhället, välfärden eller personlig assistans. Vi tror att du som svarar på enkäten leder din organisation, eller har motsvarande överblick.

Om du har fått enkäten, men inte är den som bör svara, ber vi dig om hjälp att skicka den vidare till rätt person. Din organisations svar är viktigt för oss i påverkansarbetet.

Om du har några frågor om enkäten kan du kontakta:

Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare  patrik.schroder@fremia.se 
Karin Liljeblad, branschexpert vård, omsorg och idéburen välfärd  karin.liljeblad@fremia.se
Henrik Petrén, branschexpert personlig assistans  henrik.petren@fremia.se 

Uppdaterad
för en månad sen