Försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare höjs

Anställa personal från tredje land.

Arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden ska stärkas och konkurrens med låga löner motverkas. Det är målet när försörjningskravet mer än fördubblas. Det nya beloppet är i vissa fall högre än de minimnivåer som finns i några av Fremias kollektivavtal.

Den 1 november höjs försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Det nya kravet innebär att en arbetskraftsinvandrares lön måste vara minst 80 procent av medianlönen i Sverige (årligen framräknat av SCB). Det motsvarar 27 360 kr per månad och är en dryg fördubbling från dagens lägsta krav på 13 000 kronor.  

För att Migrationsverket ska kunna bevilja arbets- och uppehållstillstånd måste den sökande uppfylla ett försörjningskrav. Det gäller för både nyansökan och ansökan om förlängning, och oavsett om det är en deltids- eller heltidsanställning.

I kravet anges att lönen måste vara i nivå med kollektivavtal, eller med vad som är praxis inom yrket eller branschen. Men lönen får heller inte understiga det lägsta kravet om 27 360 kr i månaden.

– Ska du anställa en arbetskraftsinvandrare så kan du behöva erbjuda en högre lön, och ibland en betydligt högre summa, än vad som anges som lägstalön i kollektivavtalet. Annars beviljas inte ett arbetstillstånd, säger Jeanette Georgii-Gustafson, rådgivare och förhandlare på Fremia.

Förändringen berör inte arbetskraftsinvandrare från EU eller säsongsanställda från tredje land som kommer hit enligt säsongsanställningsdirektivet.