Arbetsmiljöverket inleder inspektionsinsats

Rutiner för att förebygga risker med digitala arbetssätt granskas.

Som en del av EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv” gör Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats under hösten 2023. Myndigheten granskar cirka 2 000 arbetsplatsers rutiner för att förebygga risker med digitala arbetssätt. Insatsen inleds den 25 september och pågår i drygt två veckor framåt.

EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv” genomförs under 2023-2025. Medlemsländerna väljer mellan olika teman att följa varje år och i år har Sverige valt temat ”Digitala arbetssätt”. Under året uppmärksammas bland annat hur nya och etablerade digitala arbetssätt påverkar arbetsmiljön, såsom till exempel distansarbete, hybridarbete eller aktivitetsbaserat arbete.

Arbetsmiljöverket bidrar till EU-kampanjen genom flera informationsinsatser. Samtidigt inleds under hösten en gemensam insats för att undersöka det systematiska arbetsmiljöarbetet. Cirka 2000 arbetsplatser har fått besked om att rutinerna för att förebygga risker med digitala arbetssätt ska granskas. Det är framför allt arbetsplatser inom till exempel reklam, finans, försäkring, förlag, dataprogrammering och vuxenutbildning som fått Arbetsmiljöverkets brev. 

Inspektionerna genomförs från den 25 september och drygt två veckor framåt.

Fler inspektioner pågår samtidigt

Arbetsmiljöverket utför inspektioner i hela landet och inom ett flertal områden samtidigt.

➜ Här kan du läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida om pågående inspektioner.

Digital arbetsmiljö ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Digitala system som inte fungerar eller är krångliga, att jobba med flera verktyg samtidigt och ökad tillgänglighet ökar risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan. Därför behöver den digitala arbetsmiljön också undersökas i det systematiska arbetsmiljöarbetet, precis som den fysiska arbetsmiljön.

Jag vill uppmana dig som är arbetsgivare att inkludera delar av det digitala arbetslivet i det systematiska arbetsmiljöarbetet, om inte det redan är gjort.

Kerstin Wrisemo, expert inom arbetsmiljö på Fremia

– I arbetsgivarens undersökning av arbetsförhållandena, som är det första steget i det systematiska arbetsmiljöarbetet, ingår det att titta närmare på hur de system som används fungerar för arbetet som ska utföras. Att inleda ett samtal med medarbetarna om vad som eventuellt behöver förbättras är en god början, säger Kerstin Wrisemo, expert inom arbetsmiljö på Fremia. Hon fortsätter:

– Förstår och vet alla medarbetare hur systemen ska användas? Är systemen anpassade till de medarbetare som ska använda systemen eller behöver anpassningar göras? Underlättar systemen arbetet och arbetsuppgifterna som ska utföras? Det är de som jobbar i de digitala miljöerna som kan beskriva vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Prata med dina medarbetare om de digitala arbetssätt som används i verksamheten och hur de påverkar personalen.

Uppdaterad
för 19 dagar sen