Vinsten med att skjuta upp sin pension

Varför verkar det spela så stor roll för pensionen att jobba något år hit eller dit i slutet av arbetslivet? Frågade en vän Fremias pensionsexpert Fredrik Mandelin i somras.

Min barndomsvän Jonas är byggnadssnickare. Det innebär att han är en gärna sedd gäst när hemmafixare i bekantskapskretsen känner att de är på väg att ta sig vatten över huvudet. När fönster ska bytas, garage byggas eller takstolar resas får han gärna vara på plats med sitt kunnande. Dessutom är han väldigt trevlig.

För oss med lätt diffusa tjänstemannayrken inträffar motsvarande mera sällan. Efterfrågan på regelverk för extern tidssamordning i KTP-planen verkar inte vara riktigt lika stor bland vänner och bekanta som önskan att ha en ytterdörr som går att öppna. Men ibland händer det ändå, som i somras när min vän Jenny hörde av sig efter att ha funderat på sin pension.

Hon konstaterade att hon jobbat heltid från 23 års ålder och med undantag för ungefär två års föräldraledighet nog kommer att göra det fram till pension om inget oväntat inträffar. Varför verkar det då spela så stor roll för pensionen med något år hit eller dit i slutet? Borde det inte vara en helhet där alla år är lika viktiga?

Ur ett pensionsintjänandeperspektiv är det ju helt riktigt tänkt. Ur det perspektivet kan man till och med hävda att det är viktigare att få ett extra intjänandeår i början än i slutet: De pengar som kommer in i pensionssystemet när man är tjugo någonting hinner ju förränta sig i många år innan det är dags att ta ut pensionen, medan det som man tjänar in under sitt sextiofemte levnadsår kanske bara hinner in på kapitalmarknaden och vända innan det är dags att börja plocka ut pengarna.

Vinsten, eller rättare sagt den synbara vinsten, med att skjuta upp sitt uttag av pensionen är främst att pensionen då ska betalas ut under färre månader. Tekniskt sett kan det komma till ytterligare lite avkastning (beroende på konjunktur och vald placering) och eventuellt ytterligare intjänande (beroende på ålder och vilket system man tittar på), men det blir för de flesta närmast felräkningspengar i den stora kalkylen.

Nej, så här går det till att göra pensionen högre genom uppskjutet uttag:

  1. Vi antar att du går i pension vid 65 års ålder och har ett pensionskapital på fem miljoner (det här är bara siffror tagna ur luften för att visa på principen). Den som fyller 65 år i år har ungefär 20 års förväntad återstående livslängd. Starkt förenklat kan då månadspensionens storlek beskrivas som 5 mkr / 20 år / 12 månader = 20 833 kr/mån. Vi bortser från kapitalavkastning, prognosräntor, att pengarna är delade på olika pensionssystem och liknande.
  2. Vi antar för jämförelsens skull sedan att du i stället går i pension vid 67 års ålder. Då har du i stället 18 års förväntad återstående livslängd (du förväntas ju något förenklat fortfarande bara bli 85 – pensionstidpunkten har ingen inverkan på livslängden). Det förenklade månadsbeloppet blir då i stället 5 mkr / 18 år / 12 månader = 23 148 kr/mån.

Nu ser det alltså vid en hastig titt ut som att du tjänar 2 315 kr (23 148 – 20 833) i månaden på att skjuta upp din pension med två år. Men räknat i ett livsperspektiv blir det lika mycket pengar, förutsatt att du lever lika länge som det beräknade genomsnittet (20 833 x 12 x 20 = 23 148 x 12 x 18)

Man kan naturligtvis räkna på vinster och förluster beroende på individuell livslängd: Den som blir riktigt gammal tjänar i ett livsperspektiv på att skjuta upp sin pensioneringstidpunkt, och den som får kort tid som pensionär tjänar omvänt på att gå i pension tidigt. Men de flesta av oss är förskonade från att närmare känna till vår egen dödstidpunkt. Har man små ekonomiska marginaler är det viktigt att inte gå i pension för tidigt, eftersom pensionskapitalet då inte räcker till ett månadsbelopp som man kan leva på.

Det här är som ni säkert förstår en starkt förenklad beskrivning av hur det fungerar. Men det är ett någorlunda begripligt svar på Jennys fråga. Och det finns ju redan så många andra som lever gott på att ta något komplicerat, som pension, och göra det helt obegripligt.