Med fokus på hållbarhet i vinnaren av Årets kooperativa uppsats

Tuva Wrenfelt och Caroline Malthed vinner Årets kooperativa uppsats

Tuva Wrenfelt och Caroline Malthed vinner Svensk Kooperations pris för bästa kooperativa uppsats år 2022. I motiveringen anges bland annat hur de på ett bra sätt belyser ett stort kooperativt företags arbete med innovativa lösningar för hållbarhet.

Tävlingen Årets kooperativa uppsats arrangeras av Svensk Kooperation och hålls i år för andra året i rad. Med tävlingen vill Svensk Kooperation uppmärksamma studenter på högskolor och universitet som bidrar till ökad kunskap om kooperation.

Porträttbild på de båda vinnarna Tuva Wrenfelt och Caroline Malthed

Tuva Wrenfelt och Caroline Malthed

Årets vinnare Tuva Wrenfelt och Caroline Malthed uppsats om hållbarhet - Low scores, high standards – A case study on Coop’s sustainability declaration, är en masteruppsats inom ramen för programmet Sustainable Food Systems på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

I uppsatsen undersöks hur Coops hållbarhetsdeklaration kan samspela med lokala och småskaliga producenter för att successivt göra varorna mer hållbara.

Stort grattis till vinsten! Vad kom ni fram till i uppsatsen?

- Vi kom fram till att småskaliga producenter måste tjäna ekonomiskt på att uppfylla nya leverantörskrav för att implementeringen av hållbarhetsdeklarationen ska bli lyckad. Risken är att de annars tvingas sluta, om nya krav leder till merkostnader och försämrad omsättning. Coop måste därmed ta en mer aktiv roll och stötta producenterna i processen genom att erbjuda utbildning inom hållbarhet och vad hållbarhetsdeklarationen innebär, finansiellt stöd och långa leverantörsavtal. Man måste säkerställa att de som uppnår kraven också blir premierade.

Tuva beskriver att hon gärna ville skriva om livsmedelskedjor med tanke på den makt de har. Företagen kan styra mycket, både när det gäller konsumenters val av mat och producenters tillverkning av varor.

- Bland flertalet intervjuade livsmedelsproducenter finns höga ambitioner om hållbara verksamheter och produkter. Svårigheten för Coop är att skapa bättre försäljningsmöjligheter för de som når upp till de nya leverantörskraven.

Caroline berättar att hon fascinerades av Coops innovativa idéer för att marknadsföra lokala producenter mot konsumenterna.

- Vi valde att skriva vårt masterarbete för Coop då vi tycker att deras hållbarhetsarbete är det mest ambitiösa i branschen. Det kooperativa ägandet gör det även möjligt att förankra hållbarhetsarbetet på lokal nivå i samhället.

Prisutdelning i samband med "Forskning i fokus"

Nu väntas prisutdelning för vinnarna. Det sker den 23 november i samband med att Svensk Kooperation genomför eventet ”Forskning i fokus”. Utöver prisutdelningen presenteras då spännande forskning om kooperation.

Juryns motivering till årets vinst

2022 års vinnare av bästa kooperativa uppsats är Caroline Malthed och Tuva Wrenfelt som skrivit uppsatsen ”Low scores, high standards – A case study on Coop’s sustainability declaration”. Uppsatsen är en masteruppsats inom ramen för programmet Sustainable Food Systems på SLU.

Det kooperativa företaget Coop har infört en hållbarhetsdeklaration för de varor som de säljer. Hållbarhetsdeklarationen visar varornas hållbarhetsavtryck på klimat, miljö och samhälle och används också som ett inköpsverktyg av Coop. Uppsatsen undersöker hur hållbarhetsdeklarationen kan samspela med lokala och småskaliga producenter för att successivt göra varorna alltmer hållbara. Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare till denna partipolitiskt och religiöst obundna organisation är LRF, KF, HSB, och Fremia. Svensk Kooperation bidrar med kunskap om kooperationen, påverkar och driver opinion i frågor som rör de kooperativa och ömsesidiga företagens villkor och potential. www.svenskkooperation.se

Den vinnande uppsatsen är mycket ambitiös i både frågeställningar och genomförande, det är ett stort arbete som lagts ned med ett omfattande material. Den är också väldigt välskriven och håller en mycket hög akademisk kvalitet.

Uppsatsen belyser på ett bra sätt hur ett stort kooperativt företag arbetar med hållbarhet på ett innovativt sätt. Uppsatsen berör väldigt aktuella och viktiga frågor, om hållbarhet i livsmedelskedjan, lokal produktion av mat och livsmedelsförsörjning, och utgör en gedigen och viktig forskningsinsats.