Uppdrag: utveckla medlemskommunikationen

Ny kommunikatör på Fremia.

Eva Dovresjö är ny kommunikatör med uppdraget att stärka kommunikationen med Fremias medlemmar.

Eva Dovresjö kommer senast från den fackliga organisationen Tjänstetandläkarna, där hon har arbetat i kansliledningen med kommunikation, administration och ekonomi.

Att söka sig till organisationer med stort hjärta och jobba med något som bidrar till samhällsnytta har alltid varit viktigt för Eva Dovresjö. Hon lockades till Fremia av att det organisationen gör har betydelse i ett större perspektiv.

- Jag kommer från arbetstagarsidan och har sett vilken skillnad det gör för de anställda om arbetsgivaren är insatt och tar ansvar. Får personalen bra förutsättningar att göra sitt jobb så gynnar det också verksamheten i längden. Win-win, alltså. Jag fick snabbt intrycket att det finns mycket vilja och stora ambitioner inom den här organisationen, säger Eva Dovresjö.

"Jag ska synliggöra det arbetsgivarna efterfrågar"

I vardagen på Fremia händer det ständigt nya saker i omvärlden som berör medlemsorganisationerna. Som kommunikatör har Eva Dovresjö i uppdrag att lyfta det som arbetsgivarna behöver känna till och hur de ska agera. Hon vill att det ska vara givet att vända sig till Fremia för hjälp med arbetsgiveriet.

- Känslan ska vara att det finns någon som håller en om ryggen när svårare frågor uppstår. En del av mitt jobb handlar också om att synliggöra vad våra medlemmar efterfrågar så att vi kan vässa vår relevans, säger Eva Dovresjö.

Hur skulle du beskriva Fremia som arbetsplats?

- Jag har fått ett varmt mottagande och här finns många hjälpsamma kollegor som värnar om varandra. Många har också kvar glimten i ögat och ett leende på läpparna när de pratar om sitt jobb. Det är ett bra tecken! Det finns ett driv inom organisationen att ständigt utveckla, förenkla och förbättra för både medlemmarna och för de som jobbar här. Jag kanske kan sammanfatta det som att det råder positiv anda och härlig sammanhållning, avslutar Eva Dovresjö.