Billigare är bättre i pensionen

Kompenserar dyra fonder för sin höga avgift med bättre avkastning? Nej. Forskningsstödet är är exakt noll, och Pensionsmyndigheten visar samma sak i en av sina föredömliga rapporter.

Jag har länge tyckt att kollektivavtalsparternas arbete med att pressa förvaltningsavgifterna i tjänstepensionerna är en av de viktigaste insatserna för arbetstagarnas pensioner. Det är också i princip alltid det låga avgiftsuttaget som gör de kollektivavtalade tjänstepensionsplanerna överlägsna icke kollektivavtalade, så kallade arbetsgivarplaner när det gäller pension för pengarna.

Enda sättet att vid likvärdig riskpremie få samma eller högre pensionsnivåer i en arbetsgivarplan jämfört med en kollektivavtalad är att stoppa in rejält mycket mer pengar i arbetsgivarplanen. Den blir alltså dyrare för arbetsgivaren om arbetstagaren ska ha en likvärdig pension.

Det här resonemanget om avgifternas betydelse möts ibland av argumentet att dyra fonder kompenserar för sin höga avgift med bättre avkastning. Det framförs i princip alltid av just dem som tillhandahåller dyra fonder. På ett pensionsseminarium för många år sedan fick jag lära mig att forskningsstödet för det resonemanget är exakt noll. Nu visar Pensionsmyndigheten samma sak i en av sina föredömliga rapporter.

Pensionsmyndighetens rapport