130 miljoner i pandemistöd till civilsamhället

I dag har regeringen beslutat att ge civilsamhället 130 miljoner kronor i förstärkt stöd genom en extra ändringsbudget. Det var Altinget Civilsamhälle först att rapportera om.

80 miljoner kronor går till organisationer i civilsamhället som arbetar med särskilt utsatta och 50 miljoner kronor går till barn- och ungdomsorganisationer. Som skäl anges den centrala roll som civilsamhället spelar för att nå utsatta grupper, särskilt nu under pandemin - något som också Fremia påpekat tidigare.

– Vi är glada över att man har hörsammat våra uppmaningar och nu fullföljer det stödet som har funnits tidigare. Det har varit väldigt eftersökt, för att inte säga översökt, säger Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor på Fremia, till Altinget.

Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som får i uppdrag att hantera det extra stödet, som civilsamhällesorganisationerna för ansöka om.

Kulturdepartementet, som har hand om civilsamhällesfrågor, har skickat ut ett pressmeddelande om stödet. Riksdagens beslut väntas 24 februari.

Bild: Kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet