Ny förhandlar­organi­sation sätter ny standard

En game changer i avtalsrörelsen

KFO och Idea, som den 1 januari 2021 blir Fremia, har gått in i avtalsrörelsen med en helt ny förhandlarorganisation. Vi jobbar nu i team vilket ger mer kunskap och styrka i mötet med motparten. Ett laglett utbyte av erfarenheter förenklar och blir samtidigt ett led i vår förvandling till en lärande organisation.

Centrala i den nya förhandlarorganisationen är teamen, under tre lagledare för tre kategorier av avtal. Ett för tjänstemannaavtalen, ett för näringslivets arbetaravtal och ett för välfärdsområdets medarbetaravtal. Förhandlare och medlemmar ska i olika forum utbyta erfarenheter med målet att prata med en icke kluven tunga. 

De nya förhandlarteamen är

  • Team välfärd,
  • Team näringsliv och
  • Team ideella.

Det svajiga läget på arbetsmarknaden har gett oss avgörande impulser. När coronakrisen rasade som värst i våras och alla avtalen förlängdes gick det upp för mig att »oj vad många förhandlingar vi kommer att sitta i strax före årsskiftet!« Då ska vi även ha hunnit prata med våra medlemmar och pratat oss samman med våra vänner i andra arbetsgivarorganisationer.

Det krävs en organisation som med samlad och synergetisk kompetens medger hantering av flera olika parallella förhandlingar. 

Vi frågade oss bland annat: Vilka på motpartssidan är det vi träffar? I vilka konstellationer? De är sampratade och skickar oftast samma människor. Vi måste vara lika koordinerade.

Insikterna har vi tagit med sig i arbetet med den nya förhandlarorganisationen. Att jag under tio år har arbetat på andra sidan, som ombudsman i facket, har jag helt klart stor nytta av.

Utbyte av erfarenheter

KFO har tidigare orienterat sig utifrån hur varje enskilt avtal ser ut snarare än från ett medlemsperspektiv. 

Om medlemmen endast ser ett avtal så är det inte alltid lätt att se hur villkoren kan utvecklas. Men om vi samlar olika verksamheter med olika typer av avtal och börjar diskutera, då ser vi hur andra hanterat sina bekymmer och kan inspirera varandra till nya lösningar.

Kort sagt, med Fremia ser vi förenkling genom utbyte av erfarenheter. Det där skulle fungera hos oss också.

Vi blir en lärande organisation, som inte bara förhandlar utan också tar vara på medlemmarnas breda erfarenhet från olika branscher. När fjorton fackförbund säger att »vi har det enda rätta sättet att reglera villkor inom vårt område« så kan vi med råg i ryggen ställa motfrågan: Kan det finnas andra vägar?

Våra medlemmar finns inom i stort sett alla sektorer på svensk arbetsmarknad. Det kräver avtal som omfattar allt ifrån vård och omsorg till industriell tillverkning. Jag ser att denna jätteflora inte är en nackdel utan en styrka. Vi sitter ju på erfarenheter från hela arbetsmarknaden. Kan vi lära oss av varandra får vi ett unikt kunskapsövertag.

Krisen tvingar fram nytänk

Avtalsrörelsen kommer att utspela sig mot en mörk fond som stavas covid-19. Krisen eldar på en oväntad uppsnabbad strukturomvandling. Samma bransch kan rymma såväl tillväxt som konkurser.

Därför kan löneökningar inte vara generella. Geografi, bransch och timing måste vägas in när de nya avtalen tas fram.

Det finns en klar osäkerhet om hur läget ska hanteras. När vänder det? Står återstarten på paus? Har det redan vänt?

Det är en unik situation med många olika synsätt som kommer att avspeglas i avtalsförhandlingarna. Vi är redo.