Moms på vårdtjänster

Den 7 juni 2018 fastställde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att uthyrning av vårdpersonal samt personal inom social omsorg inte är undantagen momsplikt. Nu har Skatteverket publicerat ett nytt ställningstagande i frågan.

Sammanfattning kring momsfrågan

Vård och omsorgstjänster har sedan tidigare varit undantagna momsplikt bland annat på grund av allmänintresset i tjänsterna som utförs. Med anledning av domen från HFD har Skatteverket tagit ställning i frågan och konsekvensen är att vård- och omsorgstjänster kommer att momsbeläggas. 

  • Detta innebär att själva uthyrningen bedöms och inte vad den uthyrda personalen ska göra hos köparen, till exempel ge vård eller omsorg och
  • riksdagens skatteutskott har beslutat om ett utskottsinitiativ där man kräver att regeringen skyndsamt hanterar frågan genom en konsekvensanalys med tillhörande förslag på åtgärder.

Med anledning av detta debatterade vi i frågan tillsammans med Famna i Dagens Samhälle.

Ställningstagande från Skatteverket 

Den 25 oktober 2019 publicerade Skatteverket ett nytt ställningstagande på sjukvårdsområdet, där Skatteverket redogör för sin syn på vilka aktörer som kan tillhandahålla momsfri sjukvård. Enligt vår uppfattning berör detta exempelvis öppenvårds- och slutenvårdsmottagningar där flera läkare eller fysioterapeuter, som arbetar enligt lagen om läkarvårdsersättning samt lagen om ersättning för fysioterapi, delar på vissa gemensamma resurser. Sådana typer av vårdinrättningar kan därmed ses som en aktör som kan tillhandahålla momsfri sjukvård.

Hur arbetar vi med frågan?

Vi har uppmärksammat att faktureringen för våra medlemmar ser olika ut beträffande momsen. För vidare frågor kring fakturering hänvisar vi direkt till Skatteverket. På KFO arbetar vi aktivt vidare med frågan, för att uppmärksamma beslutsfattare utifrån att momsplikten påverkar alla våra medlemmar med inhyrd personal inom vård och social omsorg.