Ny certifiering för arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsgivarföreningen KFO har tillsammans med SKOOPI och SIS, Swedish Standards Institute tagit fram en process för certifiering av ASF, arbetsintegrerande sociala företag. Du kan anmäla ditt ASF redan nu.

Att certifiera företaget har flera fördelar. Ni får en ordentlig genomlysning av verksamheten och kvalitetssäkrar att ni har en bra organisation för att göra goda affärer, samtidigt som ni säkerställer delaktighet och egenmakt hos era deltagare. En certifiering blir också en garant gentemot era kunder och samarbetspartners att ni bedriver en sund och livskraftig verksamhet.

Certifieringen omfattar nio områden

  • Verksamhetens ändamål och inriktning
  • Finansiella och ekonomiska krav
  • Verksamhetens organisation och oberoende/fristående
  • Personal och kompetens
  • Ansvar och delaktighet i företaget
  • Miljömässig hållbarhet
  • Socialt ansvarstagande
  • Ledningssystem
  • Arbetsmiljökrav

Ansök före den 1 november

Ni ansöker via SKOOPI. Det är ett omfattande arbete att certifiera en verksamhet. Räkna med att arbetet tar cirka 4 månader. Det är SKOOPI som certifierar er verksamhet och kostnaden för detta är 3 000 kr exkl moms. För att antas måste ni kunna redovisa en godkänd årsredovisning. Övriga krav framgår av ert SIS-dokument.

Förberedelse

För att kunna genomföra certifieringsarbetet behöver ni köpa den SIS specifikation som ligger till grund för certifieringen. I specifikationen konkretiseras den sedan tidigare vedertagna definitionen med verksamhetskrav. Kostnaden för SIS specifikationen är 680 kronor exklusive moms.

Utbildning och stöd

Allt sker digitalt, till exempel med hjälp av Google docs och videokonferensverktyget Zoom. Detta för att öka delaktigheten hos er och arbeta hållbart (dvs minska resande). Varje företag som vill certifieras får en egen handledare från SKOOPI. Handledning sker gruppvis med 5 ASF per tillfälle.

Efter godkänt arbete får verksamheten ett intyg som visar att den är certifierad av SKOOPI och SIS standard och är giltigt i två år.

Kontakt: Viktoria Carlsén, Verksamhetsledare SKOOPI, certifiering@skoopi.coop, tel 073-650 21 30

Uppdaterad
den 31 oktober, 2022