Medarbetarna är nyckeln till framgång hos Almis Hemtjänst

Vi säger stort grattis till vår medlem Almis Hemtjänst, vinnare av årets Gasellpris! Almis Hemtjänst har varit medlem i KFO sedan 2014. Gasellpriset delas ut av Dagens Industri med bakgrunden att Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. De snabbast växande företagen utses till Gaseller.

Görgen Lindén är verksamhetschef på Almis Hemtjänst i Täby kommun med cirka 100 hemtjänstkunder med 40 medarbetare. De två senaste åren har verksamheten erhållit Täby kommuns Kvalitetspris. Till grund för Kvalitetspriset ligger resultaten för den årliga- och nationella brukarundersökningen med total nöjdhet med sin hemtjänstutförare, samt hur noga medarbetarna har varit med att insatsregistrera sina besök för att verifiera att man har varit hos aktuell kund.

Fortsatt framåt kommer Görgen arbeta för att skapa rätt förutsättningar för att behålla sina medarbetare.

– Vi är otroligt stolta över att ha fått Gasellpriset från Dagens Industri, säger Görgen. Priset bygger på flera parametrar men vi menar utan omsvep att grunden till att samtliga delar har uppfyllts handlar om det fantastiska arbete som våra medarbetare gör hos våra kunder. Kunskapen och erfarenheten finns hos våra medarbetare.

Att satsa på medarbetarna är receptet för fortsatt framgång

Framgångsreceptet består av flera delar som tillsammans skapar synergieffekter i verksamheten. Tydliga och greppbara mål som medarbetarna kan omsätta i sin vardag är en viktig faktor och något som verksamheten kontinuerligt arbetar med. Almis hemtjänst har bland annat effektiviserat och arbetat med utformning av schemaläggning. På sikt räknar verksamheten med att de insatser som görs i form av kompetensutveckling- och utbildning leder till att medarbetarna väljer att stanna kvar på arbetsplatsen längre.

– Det absolut roligaste med mitt jobb som verksamhetschef är att skapa förutsättningar för såväl organisation som medarbetare att nå sina mål. Det kan handla om allt från genomlysning av verksamheten ur olika perspektiv till att respektive medarbetare ges rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete. Att leda utan att detaljstyra tror jag är viktigt.

Verksamhetsfokus, ledarskap och medarbetarskap är avgörande pusselbitar

Verksamhetsfokus med tydliga mål, ett närvarande och aktivt ledarskap med fokus på såväl kunder som delaktiga medarbetare är avgörande pusselbitar för en välfungerande verksamhet.

Precis som man gör på Almis Hemtjänst, handlar det om att skapa förutsättningar för organisationen och medarbetare att uppnå fastställda mål. På så sätt skapas högkvalitativ vård och omsorg.