Branschöverenskommelse - motverka mutor och korruption

En överenskommelse har tagits fram för att motverka risker för korruption inom vård, omsorg och personlig assistans. Syftet är att skapa tydliga ramar för aktörer inom sektorn.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen KFO har med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM) tagit fram en gemensam överenskommelse. Överenskommelsen ger en tydlig vägledning till de som verkar inom vård, omsorg och personlig assistans om hur risker för korruption undviks. Verksamheterna i sektorn förvaltar ett förtroende från allmänheten och det är viktigt med nolltolerans mot mutor och korruption.

– Det är väldigt positivt att det nu finns en överenskommelse, som med konkreta och praktiska exempel ger tydlig vägledning, säger Natali Phalén, generalsekreterare på Institutet Mot Mutor.

Överenskommelsen innehåller grundläggande principer samt praktiska exempel över hur olika situationer kan hanteras och hur verksamheter kan arbeta mot korruption.

– Sektorn är särskilt riskutsatt framförallt på grund av de många mellanmänskliga relationer som präglar arbetet. En handfast vägledning som överenskommelsen ger bidrar förhoppningsvis till trygghet kring vad som är tillåtet respektive otillåtet, säger Natali Phalén.

– KFO arbetar sedan länge med etik och värderingar. Överenskommelsen blir ett viktigt komplement och en möjlighet att intensifiera det arbetet ytterligare, säger Petter Skogar, förbundsdirektör Arbetsgivarföreningen KFO.

Genom överenskommelsen har respektive part åtagit sig att sprida kunskap om och verka för att aktörer i sektorn tillämpar den. 

Läs överenskommelsen under Relaterad information. 

Läs hela pressmeddelandet.

Seminarium om överenskommelsen

Den 22 februari, kl.12-13 hölls ett seminarium där överenskommelsen presenteras. Seminariet webbsänds via youtube.

Vid seminariet presenteras överenskommelsen samt en överblick över vilka regler som gäller och de största riskerna inom sektorn. Det kommer också att hållas en paneldiskussion och finnas möjlighet att ställa frågor och nätverka.

Medverkar under seminariet gör Vesna Jovic, VD SKL, Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör Vårdföretagarna, Petter Skogar, Förbundsdirektör Arbetsgivarföreningen KFO, Alf Johansson, Chefsåklagare Riksenheten mot Korruption. Natali Phalén, Generalsekreterare Institutet Mot Mutor inledningstalar och modererar seminariet.

Uppdaterad
den 8 mars, 2018