Ny lag om företagshemligheter

En ny lag om företagshemligheter trädde i kraft 1 juli 2018. Lagen ersätter en befintlig lag om skydd för företagshemligheter.

Den nya lagen ska stärka företagens konkurrenskraft och ge bättre förutsättningar för innovation och kunskapsbaserat företagande.

Den nya lagen innebär bland annat att:

  • fler former av angrepp ska vara otillåtna och kunna förbjudas,
  • att den som avslöjar en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall,
  • att sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegångar blir starkare och
  • att straffen för företagsspioneri skärps.

Skyddet för företagshemligheter får inte leda till att arbetstagare känner sig hindrade att byta arbete. Det klargörs därför i lagen att arbetstagarens personliga kunskaper och färdigheter kan användas hos en ny arbetsgivare. Det ställs också högre krav på att företagen talar om för arbetstagarna vad företagen håller hemligt.

Uppdaterad
den 28 augusti, 2018