Förslag till ny lag om ekonomiska föreningar

Det nya lagförslaget ska ge kooperativa företag bättre förutsättningar att växa och anställa genom villkor som är mer likvärdiga andra typer av företag.

Kooperativa företag är en viktig del av det svenska näringslivet. Den senaste tiden har kooperativa företag i form av ekonomiska föreningar varit den företagsform som har ökat snabbast i antal. För regeringen är det viktigt att den utvecklingen kan fortsätta.

Den nya lagen ska vara lättillgänglig och enkel att tillämpa till skillnad från den nuvarande lagen som är 30 år gammal.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och innebär flera förändringar:

  • Lagen förenklar för de ekonomiska föreningarna.
    Kraven på vad som måste finnas med i föreningens stadgar minskar och det införs ett förenklat avvecklingsförfarande för föreningar som inte har några skulder.
  • Lagen stärker de ekonomiska föreningarna.
    Det införs moderna regler om medlemskap i en förening och om styrelsen, revision och registrering.
  • Lagen motverkar ekonomisk brottslighet.
    Det införs ett förbud att anlita så kallade målvakter som styrelseledamöter eller VD. Ett byte av styrelseledamot eller VD får verkan först då bytet anmäls till Bolagsverket. I föreningar som har auktoriserad revisor ska revisorn anmäla eventuell ekonomisk brottslighet till styrelsen och till åklagaren.

För mer information se länkar under Relaterad information.