Fallträning ska förebygga fallolyckor

När vintern och halkan kommer ökar antalet arbetsolycksfall utomhus. 7200 fallolyckor sker utomhus varje år. Men för den som tränar upp sin fallkompetens kan skadorna till följd av fall bli färre och mindre allvarliga.

AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet har startat ett samarbete för att öka medvetenheten på arbetsplatser i riskzonen. Med hjälp av fallträning och korta riktade informationsfilmer vill de öka fallkompetensen i arbetslivet. Med rätt teknik vid fallet minskar risken att skadas och mindre rädsla för att falla kan också leda till mer avspända muskler och minska benägenheten att falla.

Vanligaste arbetsplatsolyckan

Bland arbetsplatsolyckor är fallolyckor den vanligaste typen och under vintern är det fall utomhus som dominerar. Många fallolyckor händer på väg till eller från arbetet och mer än hälften av alla fallolyckor utomhus på arbetet sker mellan november till februari. Flest olycksfall inträffar bland undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter och yrkesförare. Andra yrkesgrupper som är drabbade är brevbärare och tidningsdistributörer och städare och fönsterputsare. Inom dessa yrkesgrupper sker upp till 75 procent av arbetsolyckorna utomhus vintertid. Statistiken kommer från AFA Försäkrings skadedatabas som innehåller information om nästan 14 miljoner försäkringsärenden.

Fallträning för ökad trygghet

AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet erbjuder fallträning på arbetsplatser för att förebygga fallolyckor och bidra till minskat personlig lidande, färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader. Utbildningen är kostnadsfri för alla som har en kollektivavtalad försäkring hos AFA Försäkring.

Filmer som synliggör statistiken

Projektet har även tagit fram en serie filmer med budskapet att alla kan falla. I filmerna uppmärksammas statistik om hur många som drabbas av fallolyckor kopplade till arbetet. 


Alla kan falla - På väg till jobbet.

Uppdaterad
den 5 december, 2018