Ändring i kollektivavtal Visita - Unionen

Från den 1 juli 2018 gäller en ändring i 22 § punkten 3 i kollektivavtalet Visita - Unionen.

Riksdagen har höjt den övre gränsen för de inkomster som ska medräknas vid beräknandet av sjukpenning från 7,5 till 8 prisbasbelopp. Gränserna för sjukavdrag vid sjukdom fr.o.m. den 15:e kalenderdagen har därför justerats.

Ladda ned förhandlingsprotokoll med bilaga med ändringarna.