Webbombudsmannen

Tar tillvara på din feedback hur våra digitala tjänster kan bli bättre

Tycker du att det finns saker som kan förbättras på fremia.se? Vill du vara med och tycka till om hur vi utvecklar webben? Då ska du kontakta mig och gå med i vår medlemspanel!

Fremia.se är ditt arbetsverktyg till vardags, och du sitter på facit till hur vi kan göra ditt verktyg bättre. Därför vill jag gärna höra om hur du vill ha det. Vad skaver lite idag, vad saknar du? Vad tycker du är bra som vi kan göra mer av? Gå gärna med i i vår medlemspanel, eller hör av dig direkt till mig.

Du behövs – tyck till och testa

Vi använder en metod för digital utveckling där du som använder tjänsten eller webben är i fokus. Vi frågar dig för att förstå dina behov och utvecklar förslag på lösningar som du är med och provtrycker. Därför behöver vi dig som är medlem till vår medlemspanel – så att vi skapar användbara funktioner som är till nytta.

Så funkar medlemspanelen

I medlemspanelen är du med och tycker till och testar nya idéer och funktionalitet. Det gör vi genom till exempel enkäter, korta eller längre intervjuer, digitala möten där du får testa en protoyp på en funktion, eller att du får mejlade underlag att tycka till om. Ibland kanske vi träffas fysiskt och har en fokusgrupp. 

  • Du behöver inte ha några förkunskaper! Vi vill ha "vanliga" användare på fremia.se, alltså du som har ett arbetsgivaransvar hos någon av våra medlemsorganisationer, oavsett hur ofta du använder vår webb 
  • Du bidrar med din tid, dina åsikter och erfarenheter
  • Självklart kostnadsfritt
  • Du deltar när det passar och kan när som helst tacka nej till att medverka, eller gå ur panelen
  • Du får löpande återkoppling på vad vi jobbar på just nu och inbjudan till att vara med via mejl

Ja, jag vill vara med i medlemspanelen!

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret.

Så här hanterar vi dina personuppgifter.