Folkrörelseorganisationer Fremia och Handelsanställdas förbund

Kollektivavtalet Folkrörelseorganisationer Fremia-Handels är tecknat mellan Fremia och Handelsanställdas förbund. Avtalet gäller från den 1 maj 2021 till den 30 september 2023.

Avtalsrörelse pågår. Just nu omförhandlas ditt kollektivavtal. Mer om avtalsrörelsen.

Avtalet i korthet

Avtalet reglerar anställningsvillkoren för anställda i företag och organisationer inom folkrörelsen som är medlemmar i Fremia, arbetsgivarna som omfattas finns i en särskild förteckning i avtalet. 

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll