Folkrörelseorganisationer Fremia och Handelsanställdas förbund

Kollektivavtalet Folkrörelseorganisationer Fremia-Handels är tecknat mellan Fremia och Handelsanställdas förbund. Avtalet gäller från den 1 oktober 2023 till den 30 september 2025.

Avtalet i korthet

Avtalet reglerar anställningsvillkoren för anställda i företag och organisationer inom folkrörelsen som är medlemmar i Fremia.

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Utbildningar för avtalsområdet

Relaterat innehåll