Folkrörelseorganisationer Fremia-Akademikerförbunden

Kollektivavtalet Folkrörelseorganisationer Fremia-Akademikerförbunden är tecknat mellan Fremia och Akademikerförbunden. Avtalet gäller från den 1 oktober 2023 till den 30 september 2025.

Avtalet i korthet

Avtalet reglerar anställningsvillkoren för anställda tjänstemän i företag och organisationer inom folkrörelsen som är medlemmar i Fremia, arbetsgivarna som omfattas finns i en särskild förteckning i avtalet. 

Ladda ner avtalet

Övriga dokument

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Utbildningar för avtalsområdet

Relaterat innehåll