Folkrörelseorganisationer Fremia-Akademikerförbunden

Kollektivavtalet Folkrörelseorganisationer Fremia-Akademikerförbunden är tecknat mellan Fremia och Akademikerförbunden. Avtalet gäller från den 1 maj 2021 till den 30 september 2023.

Förhandlingarna är avslutade och avtalet uppdateras inom kort. 

Avtalet i korthet

Avtalet reglerar anställningsvillkoren för anställda tjänstemän i företag och organisationer inom folkrörelsen som är medlemmar i Fremia, arbetsgivarna som omfattas finns i en särskild förteckning i avtalet. 

Ladda ner avtalet

Övriga dokument

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll