Folkhögskolor och utbildningsföretag

Kollektivavtalet Folkhögskolor och utbildningsföretag är tecknat mellan Fremia och Lärarförbundet samt Lärarnas Riksförbund. Avtalet gäller från den 1 maj 2020 till den 30 april 2023.

Avtalsrörelse pågår. Just nu omförhandlas ditt kollektivavtal. Mer om avtalsrörelsen.

Avtalet i korthet

Detta avtal omfattar pedagogisk personal hos de folkhögskolor och utbildningsföretag som är medlemmar i Fremia. Anställda i företagsledande ställning kan träffa överenskommelser som avviker helt eller delvis från avtalets bestämmelser. 

Ladda ner avtal

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll