Folkets Hus och Parker Handels

Kollektivavtalet Folkrörelseorganisationer Fremia-Handels är tecknat mellan Fremia och Handelsanställdas förbund. Avtalet omfattar Folkets Hus och Parker och gäller från den 1 maj 2021 till den 30 september 2023.

Avtalet i korthet

Avtalet omfattar tjänstemän som är anställda med i huvudsak administrativa uppgifter vid medlemsföreningar i Folkets Hus och Parker, som är anslutna till Fremia. 

Övriga dokument

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll