Enskild högskola

Kollektivavtalet Enskild högskola är tecknat mellan Fremia och Sveriges Lärare, Vision samt Akademikerförbunden.

Avtalet i korthet

För Vision och Akademikerförbunden gäller avtalet tills vidare från den 1 juni 2019. För Sveriges Lärare gäller avtalet från den 1 juni 2023 till den 31 maj 2025.

Avtalet omfattar anställda vid de enskilda högskolor samt tillhörande utbildningsbolag som är anslutna till Fremia. Avtalet gäller inte tjänstemän i företagsledande befattning.

De akademikerförbund som omfattas av detta avtal är: Akavia, Akademikerförbundet SSR, DIK, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Lärare, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledare, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) samt Sveriges Veterinärförbund.

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll