Enskild högskola

Kollektivavtalet Enskild högskola är tecknat mellan Fremia och Lärarnas Samverkansråd (Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund), Vision samt Akademikerförbunden.

Avtalet i korthet

För Vision och Akademikerförbunden gäller avtalet tills vidare från den 1 juni 2019. För Lärarnas Samverkansråd (Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund) gäller avtalet från den 1 september 2021 till den 31 maj 2023.

Avtalet omfattar anställda vid de enskilda högskolor samt tillhörande utbildningsbolag som är anslutna till Fremia. Avtalet gäller inte tjänstemän i företagsledande befattning.

De akademikerförbund som omfattas av detta avtal är: Akavia, Akademikerförbundet SSR, DIK, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Veterinärförbund.

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll