Cirkelledare och övriga ledare/lärare

Kollektivavtalet Cirkelledare och övriga lärare/ledare är tecknat mellan Fremia och Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund samt Teaterförbundet. Avtalet gäller från den 1 september 2023 till den 31 augusti 2025.

Avtalet i korthet

Avtalet gäller för cirkelledare/lärare anställda av studieförbundsavdelningar som är anslutna till Fremia. Delar av avtalet omfattar även objektsanställda och timanställda.

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Utbildningar för avtalsområdet

Relaterat innehåll