Workshop: Rätt mottagare (SOU 2021:99) och remissarbetet kring demokrativillkoren

Fremia och Forum bjuder in till en workshop kring remissen på slutbetänkandet ”Rätt mottagare: granskning och integritet (SOU 2021:99)”. Inbjudan riktar sig till dem som arbetar med remissvaren. Tipsa gärna berörda i din organisation.

Regeringen har under mandatperioden fortsatt arbetet med olika aspekter av införandet av demokrativillkor i stadsbidragsförordningarna. Idén har varit att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar såsom de formuleras i regeringsformen och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter, men villkoren sätter också ljuset på en delvis förändrad relation mellan det offentliga och civilsamhället.

Regeringen planerar nu att lägga en proposition på området i juni och den sista delen av utredningsarbetet är ute på remiss. Vi bjuder därför in er till ett möte där vi gemensamt får möjlighet att diskutera slutbetänkandets innehåll.

På mötet lyfter vi bland annat:

  • Vad innehåller slutbetänkandet?
  • Hur ser din organisation på demokrativillkorsarbetet?
  • Vilka kommer att svara på remissen?
  • Hur ser behoven av ytterligare samarbeten ut?

Här hittar du länkar till redan inlämnade remissvar respektive slutbetänkande:

Remissvar på SOU 2019:35 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället.

Rätt mottagare Granskning och integritet, SOU 2021:99.

Kort om workshopen

Medverkande: Patrik Schröder, samordnare civilsamhällespolitik på Fremia, Anton Alsander, sakkunnig på Forum.
Målgrupp: Du som arbetar med att svara på remissen Rätt mottagare (SOU 2021:99) och är intresserad av frågor som rör införandet av demokrativillkor i den statliga bidragsgivningen.

Praktisk information

Tid: 20 april, klockan 15.00–17.00.
Plats: Sensus, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm (möjlighet att följa online)
Kostnad: Kostnadsfritt
Sista anmälan: 19 april (begränsat antal platser)
Avbokningspolicy: Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande men du kan överlåta din plats till annan person i din organisation.

Vid frågor, kontakta Patrik Schröder: patrik.schroder@fremia.se, 08-702 54 06

Anmälan

Anmälningsformuläret har stängt, hör av dig till Patrik Schröder för att se om det finns platser kvar.

Uppdaterad
för 5 månader sen