Seminarium: Kommande nationella utlysningar från ESF-rådet

6 december 11.00–12.00 digitalt

Många av Fremias medlemmar är engagerade i utveckling och innovation för en inkluderande arbetsmarknad. Svenska ESF-rådet är en viktig finansiär inom detta. Nu är nya ESF+ igång och börjar konkretiseras i regionala och nationella utlysningar. Hur ser planerna ut för de nationella utlysningarna de kommande åren?

ESF+ pågår till 2027 och kommer att fördela omfattande medel under programperioden. Fremias medlemmar har stora möjligheter att ta del av dessa medel. Under seminariet möter du bland andra Jens Löf, chef på Svenska ESF-rådets nationella enhet. 

På seminariet diskuterar vi bland annat

  • Svenska ESF-rådets nationella utlysningsplan.
  • Hur kommer civilsamhällets organisationer att kunna ta del av stöden?
  • Hur förbereder du din ansökan om projektmedel?
  • Tid för frågor. 

Kort om seminariet

Medverkande: Jens Löf, nationell chef på Svenska ESF-rådet, Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare, Fremia.
Målgrupp: Alla som är intresserade av utveckling och innovation för en inkluderande arbetsmarknad, och finansiering via ESF.

Seminariet hålls digitalt. Länk till seminariet skickas till anmälda dagarna innan seminariet. 

OBS: Seminariet kommer att spelas in.

Praktisk information

Tid: 6 december 11.00–12.00
Plats: Digitalt, länk kommer dagarna innan anmälan
Kostnad: kostnadsfritt
Sista anmälan: 2 december

Vid frågor, kontakta Patrik Schröder: patrik.schroder@fremia.se, 08-702 54 06

 

Anmälan till seminarium om ESF+ 6 december 2022

Uppdaterad
för 18 dagar sen