Lönerapportering för nya GTP

Kostnadsfri webbutbildning i samarbete med Folksams försäkringsexperter. Vi går igenom alla praktiska detaljer i lönerapporteringen med anledning av försäkringsavtalen som trädde i kraft den 1 januari 2019.

Webbutbildning i lönerapportering hos Pensionsvalet och Folksam. Du kan också hämta bilderna som pdf:er.

Från den 1 januari 2019 började nya försäkringsavtal för arbetsgivare som är medlemmar i Fremia att gälla. Två av de branscher som berörs mest är

Nya administrativa rutiner

Till nyheterna hör administrativa rutiner. Om du är löneadministratör i verksamheter som har något av de två kollektivavtalen så kommer du troligen att rapportera löner även till Pensionsvalet.

Du kommer att rapportera till Pensionsvalet om du har anställda inom Kommunals avtalsområde som tidigare gick på ITP-plan. Dessa har förts över  till nya GTP-planen.

Känner du dig ändå osäker på om detta är något för dig? Mejla en fråga till info@fremia.se.

Du som redan idag rapporterar till Pensionsvalet

Rapporterar du redan till Pensionsvalet på kollektivavtalen för personlig assistans (2710) eller arbetskooperativ (2910) så kan du redan det här. Då behöver du inte gå utbildningen.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar och event

Detaljer
Kostnad
0 kr (inkl. moms)
Målgrupp
Du som jobbar som löneadministratör på förskola eller skola (avtal 3110), företag inom hälsa, vård och omsorg (avtal 2310). Inte personlig assistans eller arbetskooperativ som redan rapporterar till Pensionsvalet.
Förkunskaper
Vilken pensionsplan dina anställda hör till idag och efter årsskiftet.

Aktuella utbildningstillfällen

Det finns inga aktuella utbildningstillfällen.

Administration av mina utbildningar och event

Ange den mejladress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, hämta utbildningsmaterial och avanmäla dig.


Uppdaterad
den 16 januari, 2021