Styrelseutbildning för förskolor och skolor

Huvudman som bedriver verksamhet måste löpande se till att ägare och ledning uppfyller de krav som ställs på erfarenhet, insikt eller lämplighet. Styrelseutbildningen ger dig viktiga kunskaper om de föreskrifter som gäller för förskole- och skolverksamheter, på en nivå som motsvarar kraven i ägar- och ledningsprövningen.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar och event

Detaljer
Kostnad
625 kr (inkl. moms)
Målgrupp
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter inom förskola och skola.

Innehåll

Som huvudman har du ett stort ansvar

En huvudman som är godkänd att bedriva verksamhet måste löpande se till att ägare och ledning uppfyller de krav som ställs på erfarenhet, insikt eller lämplighet.

Det innebär att det hos ägare- och ledningsgrupp ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva skolverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Ägare i detta sammanhang är styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och vi riktar oss därför särskilt till styrelser inom förskola och skola med denna utbildning.

Syftet med utbildningen är att ge insikt i de förskrifter som gäller för förskole- och skolverksamheter, på en nivå som motsvarar kraven i ägardelen av ägar- och ledningsprövningen.

Dessa kunskaper om skollagen, arbetsmiljölagen och arbetsrätt är en utmärkt grund för ett gott styrelsearbete. Styrelsen är verksamhetens viktigaste styrande organ. En kunnig och kompetent styrelse är därför en förutsättning för en bra förskole- och skolverksamhet.

Tid och plats

Kursen genomgörs online i programmet Zoom som du får en inbjudan till.

Du kan välja att delta i den modul som passar dig bäst just nu. Utgångspunkten är dock att du ska delta i båda modulerna för att uppfylla de kunskapskrav som ställs i ägar- och ledningsprövningen.

Modul 1: Vad säger Skollagen?
17 mars kl 18.00–20.00
19 april kl 18.00–20.00 Observera att datumet är nytt.
11 maj kl 18.00–20.00

Modul 2: Arbetsmiljö och arbetsrätt
11 mars 18.00–20.00
8 april kl 18.00–20.00 
18 maj kl 18.00–20.00

Kurshållare

Fremias arbetsrätts- och arbetsmiljöexperter Kerstin WrisemoKarin Malmström och Gunnar Järsjö, samt Skoljuristernas skoljuridiska expert Mikael Hellstadius.

Betalning

Kursavgiften är per tillfälle och person. Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Avbokning eller ändring av anmälan

Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation.

Viktigt att du meddelar oss till vem du överlåter din plats, då anslutningslänk och övrig information kommer att skickas ut via mejl till den person som ska delta.

Om du inte överlåtit din plats till annan person i din organisation och inte heller avbokat dig debiteras du din anmälningsavgift. 

Vid återbud mellan 1–4 veckor före start av utbildningen debiteras halva kursavgiften.

Vid återbud senare än 1 vecka före start av utbildningen debiteras hela avgiften.

Om du som deltagare uteblir, debiteras hela avgiften.

För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta  utbildning@fremia.se

Aktuella utbildningstillfällen

Det finns inga aktuella utbildningstillfällen.

Administration av mina utbildningar och event

Ange den mejladress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, hämta utbildningsmaterial och avanmäla dig.


Uppdaterad
för 1 månader sen