Styrelseutbildning för förskolor och skolor

Styrelsen är verksamhetens viktigaste löpande styrande organ, och en kunnig och kompetent styrelse är en förutsättning för en bra förskole- och skolverksamhet.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar och event

Detaljer
Kostnad
625 kr (inkl. moms)
Målgrupp
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter inom förskola och skola.

Innehåll

Som huvudman har du ett stort ansvar

En huvudman som är godkänd att bedriva verksamhet måste löpande se till att ägare och ledning uppfyller de krav som ställs på erfarenhet, insikt eller lämplighet.

Det innebär att det hos ägare- och ledningsgrupp ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva skolverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi.Ägare i detta sammanhang är styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och vi riktar oss därför särskilt till styrelser inom förskola och skola med denna utbildning.

Syftet med utbildningen är att ge insikt i de förskrifter som gäller för förskole- och skolverksamheter, på en nivå som motsvarar kraven i ägardelen av ägar- och ledningsprövningen.

Dessa kunskaper om skollagen, arbetsmiljölagen och arbetsrätt en utmärkt grund för ett gott styrelsearbete. Styrelsen är verksamhetens viktigaste styrande organ. En kunnig och kompetent styrelse är därför en förutsättning för en bra förskole- och skolverksamhet.

Tid och plats

Kurserna genomförs digitalt 

Varje modul har två datum du kan välja mellan. Du kan välja att delta i båda modulerna eller i den som passar dig bäst just nu. 

Modul 1: Vad säger Skollagen?
17 mars kl 18.00–20.00
19 april kl 18.00–20.00, observera att datumet är nytt 
11 maj kl 18.00–20.00

Modul 2: Arbetsmiljö och arbetsrätt
11 mars 18.00–20.00
8 april kl 18.00–20.00 
18 maj kl 18.00–20.00

Kursavgiften är per tillfälle och person

Kurshållare

Fremias arbetsrätts- och arbetsmiljöexperter Kerstin WrisemoKarin Malmström och Gunnar Järsjö, samt Skoljuristernas skoljuridiska expert Mikael Hellstadius.

Aktuella utbildningstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Online 19 april 15 april För sent att anmäla sig
Online 11 maj 9 maj Anmäl
Online 18 maj 16 maj Anmäl
Detaljer
Kostnad
625 kr (inkl. moms)
Målgrupp
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter inom förskola och skola.

Administration av mina utbildningar och event

Ange den mejladress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, hämta utbildningsmaterial och avanmäla dig.


Publicerad
för 1 månader sen
Uppdaterad
för 23 dagar sen