Styrelseutbildning för förskolor och skolor- Modul 1: arbetsmiljö & arbetsrätt

Gunnar Järsjö

"En kunnig och kompetent styrelse är en förutsättning för en bra förskole- och skolverksamhet."

Välkommen till två digitala utbildningstillfällen som ger dig insikt i de förskrifter som gäller för förskole- och skolverksamheter på en nivå som motsvarar kraven i ägardelen av ägar- och ledningsprövningen.

Innehåll Aktuella kurstillfällen

Detaljer
Kursnamn
Styrelseutbildning för förskolor och skolor- Modul 1: arbetsmiljö & arbetsrätt
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Kostnad
875 kr kr (inkl. moms)
Målgrupp
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter inom förskola och skola.
Avbokningspolicy
Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation.

Viktigt att du meddelar oss till vem du överlåter din plats, då anslutningslänk och övrig information kommer att skickas ut via mejl till den person som ska delta.

Om du inte överlåtit din plats till annan person i din organisation och inte heller avbokat dig, debiteras du din anmälningsavgift. För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre vardagar innan kursstart.

Innehåll

Huvudman som bedriver verksamhet måste löpande se till att ägare och ledning uppfyller de krav som ställs på erfarenhet, insikt eller lämplighet. Styrelseutbildningen ger dig viktiga kunskaper om de föreskrifter som gäller för förskole- och skolverksamheter, på en nivå som motsvarar kraven i ägar- och ledningsprövningen. En huvudman som är godkänd att bedriva verksamhet måste löpande se till att ägare och ledning uppfyller de krav som ställs på erfarenhet, insikt eller lämplighet.

Det innebär att det hos ägare- och ledningsgrupp ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva skolverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Ägare i detta sammanhang är styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och vi riktar oss därför särskilt till styrelser inom förskola och skola med denna utbildning.

Syftet med utbildningen är att ge insikt i de förskrifter som gäller för förskole- och skolverksamheter, på en nivå som motsvarar kraven i ägardelen av ägar- och ledningsprövningen.

Dessa kunskaper om skollagen, arbetsmiljölagen och arbetsrätt är en utmärkt grund för ett gott styrelsearbete. Styrelsen är verksamhetens viktigaste styrande organ. En kunnig och kompetent styrelse är därför en förutsättning för en bra förskole- och skolverksamhet.

Observa att utbildningen spelas in i utbildningssyfte. Läs mer om Fremias riktlinjer för inspelning av videomöten.

Du kan välja att delta i den modul som passar dig bäst just nu. Utgångspunkten är dock att du ska delta i båda modulerna för att uppfylla de kunskapskrav som ställs i ägar- och ledningsprövningen.

Modul 1: Arbetsmiljö och arbetsrätt

Anmälan för modul 1 görs till något av följande tillfällen:

31 augusti kl 18.00–20.00

12 oktober kl 18.00- 20.00

22 november kl 18.00-20.00Modul 2: Vad säger Skollagen?

OBS! Anmälan för modul 2 görs separat här: https://www.fremia.se/utbildningar/ledarskap/styrelseutbildning-for-forskolor-och-skolor--modul-2-skollagen/

(för att komma till anmälningssidan för modul 2 kopiera länken och klistra in i webbläsaren).

Kursledare
Fremias arbetsrättsexperter Gunnar Järsjö och Cecilia Westerlund

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Kursavgiften är per tillfälle och person. Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Aktuella kurstillfällen

Ort Kursstart Sista anmälan Anmälan
Digital 22 november 18:00 - 20:00 17 november Anmäl
Digital 12 oktober 18:00 - 20:00 7 oktober Anmäl
Detaljer
Kursnamn
Styrelseutbildning för förskolor och skolor- Modul 1: arbetsmiljö & arbetsrätt
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Kostnad
875 kr kr (inkl. moms)
Målgrupp
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter inom förskola och skola.
Avbokningspolicy
Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation.

Viktigt att du meddelar oss till vem du överlåter din plats, då anslutningslänk och övrig information kommer att skickas ut via mejl till den person som ska delta.

Om du inte överlåtit din plats till annan person i din organisation och inte heller avbokat dig, debiteras du din anmälningsavgift. För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre vardagar innan kursstart.

Uppdaterad
för 1 månader sen