Styrelseutbildning för förskolor och skolor modul 1- arbetsmiljö och arbetsrätt

Gunnar och Cecilia

"En kompetent styrelse är en förutsättning för bra verksamhet."

Välkommen till del ett av våra två digitala utbildningstillfällen för förskolor och skolor. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap av kollektivavtalets regler, arbetsrätt samt arbetsmiljö. Utbildningen är perfekt för styrelsemedlemmar som vill få större insikt i de förskrifter som gäller för förskole- och skolverksamheter. Utbildningen är framtagen för att styrelsen ska ha de kunskaper som krävs. Vi kan inte garantera att kommunerna i sin tillsyn anser att kravet är uppfyllt.

Huvudman som bedriver verksamhet måste löpande se till att ägare och ledning uppfyller de krav som ställs på erfarenhet, insikt eller lämplighet. Styrelseutbildningen ger styrelsemedlemmar viktiga kunskaper om de föreskrifter som gäller för förskole- och skolverksamheter, på en nivå som motsvarar kraven i ägar- och ledningsprövningen. En huvudman som är godkänd att bedriva verksamhet måste löpande se till att ägare och ledning uppfyller de krav som ställs på erfarenhet, insikt eller lämplighet.

Det innebär att det hos ägare- och ledningsgrupp ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva skolverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Ägare i detta sammanhang är styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och vi riktar oss därför särskilt till styrelser inom förskola och skola med denna utbildning.

Modul 1 går igenom grundläggande arbetsrätt på området förskolor, skolor och fritidshem samt hur tillhörande kollektivavtal ska tillämpas. Deltagarna får möjlighet att ställa frågor kring exempelvis kollektivavtalets anställningsformer eller andra frågor kopplat till kollektivavtalet. Under den sista timmen kommer vi även ge en övergripande bild av arbetsmiljöns område: hur regelverket är uppbyggt, vilket arbetsgivaransvar ni som arbetsgivare har och vad det innebär i praktiken.

Observera att utbildningen är digital.

Syfte:

Syftet med utbildningen är att ge insikt i de förskrifter som gäller för förskole- och skolverksamheter, på en nivå som motsvarar kraven i ägardelen av ägar- och ledningsprövningen.

Dessa kunskaper om skollagen, arbetsmiljölagen och arbetsrätt är en utmärkt grund för ett gott styrelsearbete. Styrelsen är verksamhetens viktigaste styrande organ. En kunnig och kompetent styrelse är därför en förutsättning för en bra förskole- och skolverksamhet.

Du kan välja att delta i den modul som passar dig bäst just nu. Utgångspunkten är dock att du ska delta i båda modulerna för att uppfylla de kunskapskrav som ställs i ägar- och ledningsprövningen där modul 1 går in på arbetsrätt och arbetsmiljö och del två går in på skollagstiftning.

Modul 1: Arbetsmiljö och arbetsrätt

Anmälan för modul 1 görs till något av följande tillfällen:

5 september kl 18.00–20.00

15 november kl 18.00- 20.00

Modul 2: Vad säger Skollagen?

OBS! Anmälan för modul 2 görs separat här: https://www.fremia.se/utbildningar/ledarskap/styrelseutbildning-for-forskolor-och-skolor-modul-2--vad-sager-skollagen/?id=7F98B4E8-6B17-EE11-8F6D-6045BD89D2DD

(för att komma till anmälningssidan för modul 2 kopiera länken och klistra in i webbläsaren).

Kursledare

Fremias arbetsrättsexperter Gunnar Järsjö och Cecilia Westerlund

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Kursavgiften är per tillfälle och person. Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Målgrupp
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter inom förskola och skola.
Avbokningspolicy
Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation.

Vid överlåtelse av din plats måste du meddela oss namn och mejladress till ersättaren, eftersom anslutningslänk och all övrig information till kursdeltagarna kommer att skickas ut via mejl.

Om du inte överlåtit din plats till annan person i ditt företag/ din organisation och inte heller avbokat dig, debiteras du hela kursavgiften. För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag.