Ny som chef - Ny som ledare inom förskola och skola

Kursen behandlar det viktigaste som du som en nybliven chef eller ledare behöver känna till och lära dig.

Innehåll Aktuella kurstillfällen

Detaljer
Kursnamn
Ny som chef – Ny som ledare
Kurstyp
Seminarie - Kostar, Digital
Kostnad
5.000 kr kr (inkl. moms)
Målgrupp
Den här utbildningen vänder sig till dig som för första gången blivit chef inom förskola skola, med någon form av personalansvar. Du kan ha upp till 1 ½ års chefserfarenhet
Förkunskaper
Inga
Avbokningspolicy
Vid återbud mellan 1 – 4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften.

Innehåll

Det är både roligt, utmanande och varierande att arbeta med ledarskap och få vara med och påverka utvecklingen av verksamhet och människor. Den här kursen fungerar som ett direkt stöd för dig som är ny i rollen som chef eller ledare, och bygger på kursledarens bok ”Ny som chef – Ny som ledare”. Utgiven av bokförlaget Liber. Boken ingår som kurslitteratur och skickas ut till deltagarna i god tid före kursstart.

Kursen vänder sig till dig som är ny i din roll som arbetsledare eller arbetat mindre än 1 ½ år som chef eller arbetsledare. Med längre erfarenhet är du också välkommen, efter avstämning med oss.

Utbildningen varvas med övningar och personliga råd med diskussioner.

Chefsrollen
• Steget in i chefsrollen
• Att gå från medarbetare till chef
• Hantera förväntningar från medarbetare och ledning
• Självkännedom och medvetenhet om det egna ledarskapet
• Det dubbla representantskapet

Medarbetare
• Arbetsgruppens psykologi
• Kommunikation och tydlighet
• Kommunikationsmodell för chefens typiska medarbetarsamtal
• Leda och utveckla arbetsgruppen
• Att förebygga och hantera konflikter

Chefsrollen
• Situationsanpassat ledarskap
• Prioritering, och delegering
• Att söka stöd och hjälp och arbeta med nätverk
• Det goda chefsskapet
• Min syn på ledarskap – bra/dåliga exempel
• Handlingsplaner
• Mentorskap
• Nätverk
• Avslutande reflexioner – vad har jag lärt och hur vill jag utforma mitt eget personliga ledarskap

Personlig effektivitet och balans mellan arbete och fritid
• Att styra vardagen som chef
• Att arbeta effektivt
• Att sätta gränser
• Att prioritera privatliv
• Personlig planering

Kursen genomförs digitalt och är uppdelad på tre halvdagar.
Din anmälan gäller för både del 1, 2 och 3.

Tid
Del 1- 17 maj kl 13.00-16.00
Del 2- 18 maj kl. 9.00-12.00
Del 3- 23 maj kl 13.00-16.00

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Kursledare
Carina Lätt, Chefskonsulten

Carina har mångårig erfarenhet som konsult inom personalområdet, arbetsledarerfarenhet från grupper i olika storlek (3 - 28 personer), erfarenhet från ledande position inom förskola och gymnasieskola, samt erfarenhet som utvecklingsledare för chefer i företag och offentlig sektor. Hon är beteendevetare, med vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi, internationellt certifierad coach samt utbildad inom olika dramatekniker.


Betalning
Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Aktuella kurstillfällen

De här kurstillfällena är aktuella:


Uppdaterad
för 15 dagar sen