Seminarium i Malmö: Att motverka hot och hat inom civilsamhället

Fremia, MUCF och Malmöandan bjuder in till frukostmöte 24 oktober, klockan 8.30–10.00 i Föreningscenter Nobel 21, Malmö

Den 24 oktober bjuds representanter från civilsamhället in till frukostmöte i Malmö. Syftet med mötet är att presentera det upplägg som Fremia och myndigheten MUCF har stakat ut för att ge ytterligare stöd till civilsamhället i arbetet med att hantera hot och hat.

Klimatet för det öppna samtalet har hårdnat, hot och hat mot representanter från civilsamhället ökar. Alla civilsamhällesorganisationer har inte interna strukturer, processer och redskap för att förebygga och hantera de hot och hat som deras medlemmar/anställda drabbas av.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arbetar aktivt för att förebygga och motverka hot och hat. I ett nytt samarbete har Fremia och MUCF tillsammans tagit fram ett koncept för att ge ytterligare stöd till civilsamhället.

För att ge adekvat stöd till civilsamhällesorganisationerna behöver en hållbarhetstanke genomsyra aktiviteterna så att organisationerna får kontinuerligt stöd inte bara genom att sätta upp processer, utan även att fortsätta arbeta med frågorna när väl hotet och hatet uppstår. 

Vid mötet kommer MUCF och Fremia redogöra för sina respektive men samverkande upplägg. Syftet med mötet är att öppna upp för en diskussion med deltagande civilsamhällesorganisationer kring frågan för att se till att de möter de behov civilsamhället har. Vi kommer också att lyfta goda exempel. 

Praktisk information

Tid: 24 oktober, klockan 8.30–10.00
Plats: Föreningscenter Nobel 21, Nobelvägen 21–23, Malmö
Kostnad: Kostnadsfritt
Medverkande: representanter från Fremia och MUCF+gäst(er)
Anmälan: via denna länk, senast 23 oktober (begränsat antal platser).  
Målgrupp: Representanter från civilsamhället, både medlemmar i Fremia och icke medlemmar är välkomna
Avbokningspolicy: Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande men du kan överlåta din plats till annan person i din organisation.