Program Falköpingskonferensen 2022

Onsdag 9 november

10.30 Registreringen öppnar: Lobbyn, Hotell Falköping

12.00 Lunch: Restaurangen, Hotell Falköping

12.45 Välkomna till Falköping. Stefan Nilsson

13.00 Trender och förändringar som formar vår framtid. Bobo af Ekenstam

14.00 Paus

14.15 Nya möjligheter för idéburen välfärd 2023: Vad innebär de nya LOU-                och LOV-reglerna? Amir Daneshpip och Ulrika Stuart Hamilton

15.15 Fika

15.45 Seminariepass 1
A: Konsten att samverka. Att mötas mellan organisationer och när samverkan gör nytta. Emma Simonsson Vento och Helena Wihlborg

B: Att vara idéburen arbetsgivare i välfärden. Per Gradén och Jasmina Helander, samt en panel av medlemmar

C: Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och idéburen sektor. Emil Johansson och Petter Skogar

17.30 Buss till valda hotell

18.45 Buss till middagen från respektive hotell (se separat info på plats för exakta tider)

19.15 Fördrink

19.30 Middag på Kurorten Mösseberg. Utdelning av ÅBIS-priset och underhållning av Ersta Rock

22.30 De första bussarna går från Kurorten Mösseberg till respektive hotell

Torsdag 10 november

08.45 Salutogent ledarskap. Anders Hansson

10.20 Seminariepass 2
A: Data- och insiktsdriven inkludering – hur man går från att prata till att utöva inkludering. Suzan Hourie Lindberg

B: Kammarkollegiets register över idéburna aktörer. Vad innebär det och hur kan vi jobba med det på bästa sätt? Amir Daneshpip

C: Idéburen regi – vilken betydelse har det för kvaliteten i verksamheten? Carl Dahlström

 

11.30 Idéburen välfärd: Nu och framåt. Stefan Nilsson, Petter Skogar med flera

12.15 Lunch

13.15 Medlemsmöte: Famna och framtiden – vart är vi på väg (enbart för Famnas medlemmar)

14.30 Fika

15.00 Slut 

Uppdaterad
för 1 månader sen