Webbinarie om Omstella och stöd vid omställning för arbetsgivare

Omstella är den nya omställningsorganisationen för Fremias medlemmar med anställda tjänstemän inom PTK:s område. Tillsammans anordnar Fremia och Omstella kostnadsfria informationsträffar för dig som är ansluten till organisationen. Du får veta vilket stöd som erbjuds till dig som arbetsgivare och till dina anställda och uppsagda medarbetare.

Som arbetsgivare kan du behöva hantera omställningssituationer för medarbetare. Det kan vara vid en arbetsbristsituation eller för att stärka medarbetares kompetens. För dig som är arbetsgivare inom Fremia och har anställda tjänstemän inom PTK:s område, får du och dina medarbetare stöd vid omställning genom Omstella.

I det här webbinariet fokuserar vi på dig som arbetsgivare och utgår från vad Omstella kan göra för dig i olika omställningsprocesser. Du har också möjlighet att ställa frågor direkt till Omstella.

OBS! Finns det önskemål som du vill framföra, eller särskilda intressen för arbetsgivare som bör bevakas? Vi vill gärna höra om dina förväntningar och behov. Det tar vi sedan med oss i det fortsatta arbetet med att utveckla organisationen.

Kursledare:

Ylva Hamilton och Bengt-Åke Olovsson

Praktisk information:

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Detaljer
Kurstyp
Seminarie - Gratis, Digital
Syfte
Syftet med kursen är - att öka dina kunskaper om möjligheterna i Omstellas stöd för dig som arbetsgivare, och för dina anställda och uppsagda medarbetare. - att Fremias medlemmar som är anslutna till Omstella och Omstella ska lära känna varandra.
Målgrupp
Informationsträffen vänder sig till dig som arbetar med personalfrågor, som HR-personal, chefer eller skyddsombud och förtroendevald inom en organisation som är ansluten till Omstella.