Styrelseutbildning för förskolor och skolor modul 1- arbetsmiljö och arbetsrätt

Välkommen till del ett av våra två digitala utbildningstillfällen för förskolor och skolor. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap av kollektivavtalets regler, arbetsrätt samt arbetsmiljö. Utbildningen är perfekt för styrelsemedlemmar som vill få större insikt i de förskrifter som gäller för förskole- och skolverksamheter. Utbildningen är framtagen för att styrelsen ska ha de kunskaper som krävs. Vi kan inte garantera att kommunerna i sin tillsyn anser att kravet är uppfyllt.

Huvudman som bedriver verksamhet måste löpande se till att ägare och ledning uppfyller de krav som ställs på erfarenhet, insikt eller lämplighet. Styrelseutbildningen ger styrelsemedlemmar viktiga kunskaper om de föreskrifter som gäller för förskole- och skolverksamheter, på en nivå som motsvarar kraven i ägar- och ledningsprövningen. En huvudman som är godkänd att bedriva verksamhet måste löpande se till att ägare och ledning uppfyller de krav som ställs på erfarenhet, insikt eller lämplighet.

Det innebär att det hos ägare- och ledningsgrupp ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva skolverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Ägare i detta sammanhang är styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och vi riktar oss därför särskilt till styrelser inom förskola och skola med denna utbildning.

Modul 1 går igenom grundläggande arbetsrätt på området förskolor, skolor och fritidshem samt hur tillhörande kollektivavtal ska tillämpas. Deltagarna får möjlighet att ställa frågor kring exempelvis kollektivavtalets anställningsformer eller andra frågor kopplat till kollektivavtalet. Under den sista timmen kommer vi även ge en övergripande bild av arbetsmiljöns område: hur regelverket är uppbyggt, vilket arbetsgivaransvar ni som arbetsgivare har och vad det innebär i praktiken.

Observera att utbildningen är digital.

Syfte:

Syftet med utbildningen är att ge insikt i de förskrifter som gäller för förskole- och skolverksamheter, på en nivå som motsvarar kraven i ägardelen av ägar- och ledningsprövningen.

Dessa kunskaper om skollagen, arbetsmiljölagen och arbetsrätt är en utmärkt grund för ett gott styrelsearbete. Styrelsen är verksamhetens viktigaste styrande organ. En kunnig och kompetent styrelse är därför en förutsättning för en bra förskole- och skolverksamhet.

Du kan välja att delta i den modul som passar dig bäst just nu. Utgångspunkten är dock att du ska delta i båda modulerna för att uppfylla de kunskapskrav som ställs i ägar- och ledningsprövningen där modul 1 går in på arbetsrätt och arbetsmiljö och del två går in på skollagstiftning.

Modul 1: Arbetsmiljö och arbetsrätt

Anmälan för modul 1 görs till något av följande tillfällen:

30/1 kl 18.00–20.00

15/5 kl 18.00- 20.00

Modul 2: Vad säger Skollagen?

OBS! Anmälan för modul 2 görs separat här: https://www.fremia.se/utbildningar/ledarskap/styrelseutbildning-for-forskolor-och-skolor-modul-2--vad-sager-skollagen/?id=a341325f-0699-ee11-be37-6045bd905455

(för att komma till anmälningssidan för modul 2 markera, kopiera och klistra in länken i din webbläsare).

Kursledare

Fremias arbetsrättsexperter Gunnar Järsjö och Karin Malmström.

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Kursavgiften är per tillfälle och person. Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Målgrupp
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter inom förskola och skola.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla uppgifterna till oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom anslutningslänken och all övrig information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även nå deltagarna via telefon. Även kursintyget behöver uppdateras med rätt uppgifter. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.