Styrelsearbete för ekonomiska och ideella föreningar

Vilka regler har en styrelse att rätta sig efter och vad utmärker ett välfungerande styrelsearbete? I den här utbildningen får du inblick i regler och praktik för styrelser i ideella och ekonomiska föreningar.

En styrelse är det högsta exekutiva organet inom en förening och har som uppdrag att företräda organisationen och ansvara för den löpande verksamheten. Styrelsen kan i sin tur utse andra personer – så som en verkställande direktör eller generalsekreterare – att företräda föreningen i vissa frågor. Ett välfungerande styrelsearbete underlättar för organisationen att bedriva sitt arbete och ökar trivseln i föreningen. Men styrelseledamöter kan också bli ansvariga för skador som de förorsakar föreningen.

I den här utbildningen får du en översikt av de regler som påverkar föreningar. Du får också tips och råd om hur styrelsearbetet kan bedrivas på ett välfungerande och effektivt sätt.

Kursledare: Sven Rosqvist och Fredrik Mandelin.

Praktisk information:

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Syfte
Deltagarna ska efter genomförd utbildning känna sig trygga i sitt styrelsearbete och har fått tips och råd för det fortsatta interna arbete.
Målgrupp
Styrelseledamöter och representanter för valberedning i ekonomiska och ideella föreningar.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla uppgifterna till oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom anslutningslänken och all övrig information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även nå deltagarna via telefon. Även kursintyget behöver uppdateras med rätt uppgifter. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.