Digitala nätverksträffar

Fremia personlig assistans bjuder in till kostnadsfria digitala nätverksträffar inom tre olika områden exklusivt för medlemmar.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar och event

Detaljer
Kostnad
0 kr (inkl. moms)

Innehåll

Vi har valt tre aktuella områden som berör alla verksamheter. Hela landet har påbörjat vaccinering av olika prioriteringsgrupper. Problemet är att alla kommuner och regioner hanterar frågan på olika sätt. Därför är det värdefullt att stämma av med kollegor för att undvika dubbelt arbete.

HR-frågor i en så personaltät bransch tar aldrig slut. Det finns många kloka och kompetenta kollegor inom Fremia-personlig assistans. Att kunna träffa och bolla med de är en förmån som är synd att missa. 

Ekonomiforumet är ett perfekt ställe där man kan uppdatera sig över den rådande situationen samt få inspiration för ett bättre och effektivare arbetssätt. Vi behöver en trygg ekonomi för en bra fungerande verksamhet. Finns det någonting man kan bli bättre på?

Vänta inte med din anmälan till nätverksträffen som du är intresserad av! Det är begränsat antal platser med 20 personer per tillfälle. Träffen med Covid-19 tema har inte begränsat deltagarantal

4 maj kl 1416 Tema Covid-19. Moderator: Susanna Skoglund
19 maj kl 1012 Tema Ekonomi. Moderator: Anders Persson
21 maj kl 1012 Tema HR. Moderator. Mira Jonsson

Någon av våra rådgivare Björn Jidéus, Carina Ekblad eller Hans-Erik Stierna kommer också vara med vid dessa tillfällen.

Nätverksmötena ersätter inte Fremias ordinarie rådgivning. Tanken kring nätverken bygger på aktivt deltagande, att du träffar och utbyter erfarenheter med andra medlemmar.


Aktuella utbildningstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Online 04 maj 29 april Anmäl
Online 19 maj 13 maj Anmäl
Online 21 maj 17 maj Anmäl
Detaljer
Kostnad
0 kr (inkl. moms)

Administration av mina utbildningar och event

Ange den mejladress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, hämta utbildningsmaterial och avanmäla dig.


Publicerad
för 2 månader sen
Uppdaterad
för 18 dagar sen