Information inför medlemskap i Fremia för egna arbetsgivare inom personlig assistans

Lars-Sture och Carina

"Du får veta vilka krav som ställs på dig som arbetsgivare."

Är du, eller överväger du att bli, egen arbetsgivare och vill teckna kollektivavtal genom oss på Fremia? Att bli egen arbetsgivare ställer höga krav på kunskaper om arbetsrättslig lagstiftning. Beslutet bör fattas med stor omsorg. Vi vill därför ge dig en inblick i regelverkets struktur och omfattning, samt en genomgång av kollektivavtalets betydelse. Tid kommer även ges för att ställa frågor om ett eventuellt medlemskap i Fremia.

- Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter utifrån centrala delar av kollektivavtalet, samt lagen om arbetstid mm i husligt arbete

- Särskilda förutsättningar för egna arbetsgivare

- Fremia roll som arbetsgivarorganisation

Detaljer
Kurstyp
Seminarie - Gratis, Digital
Syfte
Att ge en övergripande bild av medlemskapets innebörd inför arbetsgivarens beslut att ansöka om medlemskap i Fremia.
Målgrupp
Egna arbetsgivare som söker medlemskap i Fremia. OBS! För medlemskap ställs krav på att du som enskild individ eller din legala företrädare deltar på seminariet. Om inte detta är möjligt, ta personlig kontakt med en rådgivare på Fremia.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.