Fördjupning i ansvarskrav för förskolor och skolor

I den här utbildningen går vi på djupet i tre särskilda ansvarsfrågor, tystnads- och anmälningsplikt samt arbetet med att förebygga och åtgärda kränkande behandlingar. Utbildningen ingår i en serie med två fristående tillfällen som med fördel kan kombineras. Tillsammans ger de två tillfällena dig genomgripande kunskaper som kan förebygga och förhindra händelser som allvarligt kan skada din verksamhet.

Tystnadsplikten påverkar i hög grad det dagliga arbetet i förskola och skola. Varje gång personalen har kontakt med någon utanför organisationen måste personalen vara noga med vad man säger eller lämnar ut skriftligt, oavsett om det gäller privatpersoner eller myndigheter. Här kan det handla om att göra etiska överväganden samtidigt som det gäller att agera på rätt sätt för att följa de lagkrav som finns. Vi djupdyker i lagstiftningen för sekretess och tystnadsplikt och du lär dig när du får bryta mot den och hur du ska göra.

Skolan har en viktig roll i att skydda barn som far illa och kan göra stor skillnad för dessa barns liv. Det är enligt lag obligatoriskt för alla som arbetar inom skola att anmäla om de misstänker att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att göra det. Tillsammans kartlägger vi socialtjänstlagens anmälningsplikt för orosanmälan och skollagens plikt att anmäla vid kränkande behandling. Kunskaper om lagen vävs ihop med behovet av att uppmärksamma barnens och elevernas situation i vardagen på förskolan och i skolan.

Här är några av de områden som vi går igenom:

Lagstiftning kring sekretess- och tystnadsplikt i förskola och skola.

Tystnadspliktens etiska sida – vad bör delges andra i verksamheten?

Bestämmelser som genombryter tystnadsplikten, till exempel samtycke och möjlighet polisanmäla.

Vad får personregistreras digitalt? Regler som du måste följa.

Lagar och tillämpning av anmälningsplikten när ett barn bedöms fara illa.

Att förebygga och ingripa mot kränkande behandling.

Kursledare:

Staffan Olsson, tidigare lärarutbildare och författare till bland annat boken ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”

Om utbildningsserien:

Utbildningen ingår i en serie med två fristående utbildningstillfällen. Du kan delta i en eller båda, tillsammans ger utbildningen dig genomgripande kunskaper om ansvarskraven inom skola och förskola.

Här kan du läsa mer och anmäla dig till Grunder i ansvarskrav inom förskola och skola (markera, kopiera och klistra in adressen i din webbläsare)

https://www.fremia.se/utbildningar/branschseminarier/grunder-i-ansvarskrav-for-forskolor-och-skolor/?id=2f839b44-098d-ee11-8179-6045bd905455

Utbildningen arrangeras gemensamt av Fremia och Idéburna Skolors Riksförbund.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Syfte
Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare och arbetsgivare ökad säkerhet i att hantera ansvarsfrågor i det vardagliga arbetet inom området förskola-skola.
Målgrupp
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt medarbetare med arbetsgivaransvar inom området förskola-skola.
Förkunskaper
Grundläggande kunskaper i de ansvarskrav som finns inom förkola och skola, motsvarande de kunskaper du får i kursen ” Grunder i ansvarskrav inom förskola och skola”, samt praktisk erfarenhet.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla uppgifterna till oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom anslutningslänken och all övrig information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även nå deltagarna via telefon. Även kursintyget behöver uppdateras med rätt uppgifter. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.