Digitala nätverksträffar

Fremia personlig assistans bjuder in till kostnadsfria digitala nätverksträffar inom fem olika områden, exklusivt för medlemmar. Vi har valt aktuella områden som berör alla verksamheter.

Tema: Löneadminstratörer

I en så personaltät bransch som personlig assistans då omkring 90% av omsättningen går till löner-lönebikostnader är det viktigt att man hänger med. Nätverksträffen för löneadministratörer är en perfekt plattform för kunskap och erfarenhetsutbyte. Där kan man finna samt dela med sig kunskaper man inte kan skaffa sig på en vanlig kurs. Missa inte chansen att breda dina kontakter med sakkunniga.

Tema: Ekonomi

Ekonomiforumet är ett perfekt ställe där man kan uppdatera sig över den rådande situationen samt få inspiration för ett bättre och effektivare arbetssätt. Vi behöver en trygg ekonomi för en bra fungerande verksamhet. Finns det någonting man kan bli bättre på?

Tema: HR

I en personaltät bransch tar HR-frågor aldrig slut. Det finns många kloka och kompetenta kollegor inom Fremia-personlig assistans. Att kunna träffa och bolla med de är en förmån som är synd att missa.

Tema: Verksamhetschefer

Att vara i ledande ställning innebär stora krav och mycket ansvar. Fremia erbjuder nätverksträff för dig som har en verksamhetsledande roll. Under detta forum är tanken att du som deltagare kan lyfta verksamhetsövergripande frågor och andra utmaningar du ställs inför med andra i liknande positioner. Bolla erfarenheter, få tips och idéer som du kan ha nytta av i ditt arbete.

Tema: Assistansjuridik

I nätverket diskuterar vi frågor som exempelvis behovsbedömningar och Försäkringskassans tillämpning av LSS och SFB. Och du, du behöver inte titulera dig som jurist för att vara med, vi fokuserar på själva frågan!

Om nätverksträffarna

För att tanken med nätverksträffar ska uppfyllas fullt ut krävs ett aktivt deltagande av samtliga på mötet närvarande deltagare. Det innebär både att du i förväg skickar in möjliga diskussionsämnen till nedan ansvarig moderator samt att du under träffen delar med dig av dina erfarenheter och reflektioner. Alla har något att bidra med, det råkar bara vara olika saker man har med sig som ny i branschen.

Nätverksmötena ersätter inte Fremias ordinarie rådgivning utan syftar till erfarenhetsutbyte, och nya kontakter, medlemmar emellan. Någon av våra ansvariga rådgivare kommer också vara med vid dessa tillfällen.

Vänta inte med din anmälan till nätverksträffen som du är intresserad av!

Det är begränsade antal deltagare med 20 personer per tillfälle.

Tillfällen och moderatorer

31/1 & 18/4 kl.10.00–12.00

Ekonomi

Anders Persson:

anders@sydassistans.se

2/2 & 20/4 kl.10.00–12.00

HR

Karin Boskovic:

karin@konsensus-assistans.se

8/3 & 16/5 kl. 10.00–12.00

Assistansjuridik

Susanna Skoglund:

sanna.skoglund@handihand.se

9/3 kl. 10.00–12.00

Verksamhetschefer

Anders Persson

anders@sydassistans.se

25/5 kl. 10.00 -12.00

Löneadministratörer

Mira Johnsson:

mira.jonsson@a-assistans.se

Detaljer
Kurstyp
Seminarie - Gratis, Digital
Målgrupp
Medlemmar inom bransch personlig assistans
Förkunskaper
Inga
Avbokningspolicy
Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation.

Vid överlåtelse av din plats måste du meddela oss namn och mejladress till ersättaren, eftersom anslutningslänk och all övrig information till kursdeltagarna kommer att skickas ut via mejl.

Om du inte överlåtit din plats till annan person i ditt företag/ din organisation och inte heller avbokat dig, debiteras du hela kursavgiften. För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag.