Visselblåsarlagen och kritikrätten

I drygt två år har vi levt med visselblåsarlagen och sedan december 2023 är alla arbetsgivare som har 50–249 anställda skyldiga att inrätta formella visselblåsarsystem. I den här utbildningen går vi igenom vad du behöver göra för att leva upp till lagkraven. Vi kommer även beröra de anställdas kritikrätt och hur långt den kan sträcka sig.

Visselblåsarlagen skyddar personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om missförhållanden i en verksamhet som det finns ett allmänt intresse av att de kommer fram.

Sedan den 17 december 2023, samma dag som visselblåsarlagen fyllde två år, är det ett krav att alla arbetsgivare med 50–249 anställda upprättar ett visselblåsarsystem (kanaler och förfaranden). Det här kravet gällde redan sedan tidigare för organisationer med minst 250 anställda.

Utöver rättigheterna i visselblåsarlagen har arbetstagare rätt att i viss mån kritisera sin arbetsgivare. Det innebär att arbetstagarens lojalitetsplikt kan åsidosättas under vissa omständigheter. I vilken omfattning kritikrätten gäller måste bedömas från fall till fall.

I den här utbildningen går vi tillsammans igenom visselblåsarlagens regler och grunderna i kritikrätten. Du får djupare kunskap om vad skyddet för den som slår larm innebär och vad ett visselblåsarsystem ska innehålla: förutsättningarna för att omfattas av skyddet, vad skyddet innebär, interna och externa rapporteringskanaler och exempel på hur rapporteringen kan gå till, dokumentation, tystnadsplikt och sanktioner. Du får också med dig en skriftlig mall på en visselblåsarpolicy som du sedan kan anpassa till din verksamhet.

Kursledare: Sven Rosqvist.

Praktisk info:

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Syfte
Att deltagarna efter genomgången utbildning ska kunna inrätta rutiner för att hantera visselblåsare enligt lagens krav. Deltagarna ska även få grundläggande kunskaper om arbetstagarens kritikrätt.
Målgrupp
Chefer, arbetsledare och övriga befattningar som företräder arbetsgivaren sin yrkesroll.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla uppgifterna till oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom anslutningslänken och all övrig information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även nå deltagarna via telefon. Även kursintyget behöver uppdateras med rätt uppgifter. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.