Visselblåsarlagen

Sven Rosqvist, chefsjurist

"Sätt dig in i de nya reglerna till skydd för visselblåsare."

I cirka två år har vi levt med visselblåsarlagen. I december blir arbetsgivare som har 50-249 anställda skyldiga att inrätta formella visselblåsarsystem. I den här utbildningen går vi igenom vad du behöver göra för att leva upp till de nya lagkraven.

Visselblåsarlagen skyddar personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om missförhållanden i en verksamhet som det finns ett allmänt intresse av att de kommer fram.

Från och med den 17 december 2023, samma dag som visselblåsarlagen fyller två år, ställs nya krav på dig som arbetsgivare med 50-249 anställda. Du måste då ha ett visselblåsarsystem (kanaler och förfaranden) på plats, ett krav som redan gäller för organisationer med minst 250 anställda.

Vid det här utbildningstillfället går vi tillsammans igenom visselblåsarlagens regler. Du får djupare kunskap om vad skyddet för den som slår larm innebär och vad ett visselblåsarsystem ska innehålla: förutsättningarna för att omfattas av skyddet, vad skyddet innebär, interna och externa rapporteringskanaler och exempel på hur rapporteringen kan gå till, dokumentation, tystnadsplikt och sanktioner. Du får också med dig en skriftlig mall på en visselblåsarpolicy som du sedan enkelt kan anpassa till din verksamhet.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Syfte
Att deltagarna efter genomgången utbildning ska kunna inrätta rutiner för att hantera visselblåsare enligt lagens krav.
Målgrupp
Chefer, arbetsledare och övriga befattningar som företräder arbetsgivaren sin yrkesroll.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Avbokningspolicy
Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation. Vid överlåtelse av din plats måste du meddela oss namn och mejladress till ersättaren, eftersom anslutningslänk och all övrig information till kursdeltagarna kommer att skickas ut via mejl. Om du inte överlåtit din plats till annan person i ditt företag/ din organisation och inte heller avbokat dig, debiteras du hela kursavgiften. För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag.