Avtalskurs - arbetstid inom personlig assistans

Reglerna för arbetstid kan uppfattas som en djungel av restriktioner och begränsningar. I den här utbildningen går vi på djupet i arbetstidsregleringen, så att du som schemalägger får kunskap i vad som gäller när många olika behov ska tillgodoses, både för den assistansberättigade och för de anställda assistenterna.

I den här avtalskursen fördjupar vi oss i de lagar och regelverk som gäller för arbetstid, med avstamp i kollektivavtalet Personlig Assistans. Kursen riktar sig speciellt till dig som ansvarar för schemaläggningen och som vill få mer kunskap om de regler som du som arbetsgivare måste förhålla dig till.

Förutom att du får lära dig regelverket så att det blir lättare att göra rätt, påvisar alltmer forskning värdet av en hälsosam arbetstid för att må bra på jobbet. Hur du schemalägger kan påverka assistenternas trivsel men också förebygga sjukdom och minska frånvaro.

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

Arbetstidens regelverk i lag och avtal.

Begreppsdefinitioner och innebörd.

EU-spärren för maximal sammanlagd arbetstid.

Vad ett hälsofrämjande arbetstidsschema innebär.

Kursledare:

Klara Sahleström och Lars-Sture Johansson.

Praktisk information:

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Syfte
Att ge deltagarna grundläggande kunskaper vad man skall tänka på vid schemaläggning utifrån lag och avtal.
Målgrupp
Personal som hanterar arbetstid och schemaläggning inom personlig assistans. OBS! Kursen riktar sig inte till dig som är egen arbetsgivare.
Förkunskaper
Grundläggande kunskaper i kollektivavtalets § 14 om arbetstid. Ha kollektivavtalet tillgängligt under kursen.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla uppgifterna till oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom anslutningslänken och all övrig information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även nå deltagarna via telefon. Även kursintyget behöver uppdateras med rätt uppgifter. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.